Những Ngụ Ngôn

ÊM ĐỀM VÀ Ý NGHĩA …..

Một ngày kia, đang lúc ở Caphanaum, Chúa bỏ nhà ông Phêrô xuống biển hồ Tibêrát.

Dân chúng đến rất đông, chật ních cả bãi, khiến ngài phải xuống thuyền ngồi trên mũi để giảng.

Hôm ấy, Ngài dùng nhiều ngụ ngôn cụ thể lấy trong đời bình dân để đưa cách êm đềm vào lòng dân những sự thật cao cả về Nước Chúa. Ngài phán:

-Các con hãy ý tứ nghe; kìa người gieo giống đi gieo hạt giống. Đang khi gieo, một phần hạt rơi bên bờ ruộng bị những kẻ đi qua dày xéo và lũ chim sẻ đói mồi tới ăn. Một phần khác rơi vào đất sỏi (tức là nơi ít đất)Hạt giống mọc lên, nhưng thiếu rễ sâu, nên gặp sức nóng mặt trời, đã khô héo. Một phần nữa rơi vào bụi gai, và gai mọc mạnh hơn,

làm chết nghẹt. Sau cùng, một phần rơi vào đất tốt và tới mùa kết quả, hạt được ba mươi,

hạt được sáu mươi và hạt được một trăm.

Bài ngụ ngôn khéo chọn, làm dân chúng say mê, nhưng họ chưa hiểu hết ý nghĩa. Chính các môn đệ cũng vậy. Các ông thích lắm, nhưng chưa hiểu ra, nên về sau các ông đến xin Ngài giải thích:

-Thưa Thầy ! Sao thầy lại giảng bằng ngụ ngôn cho dân ?

Chúa nói:

-Ai có càng được ban thêm. Ai không có, cái nó có, sẽ bị lấy mất. Các con là những người được quyền biết những nhiệm mầu của Nước Trời, nên Thầy có thể nói rõ rệt, không cần dùng ngụ ngôn. Nhưng dân chúng chưa được chuẩn bị sẵn sàng như các con.

Họ chưa thực tình cải thiện đời sống. Lòng họ còn khô, chưa mềm nên họ cũng chưa được quyền như các con. Bởi thế thầy phải nói với họ xa xa, bằng ngụ ngôn, vì họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có trí năng mà không hiểu. Và cũng tốt là họ chưa nhận ra hết trách nhiệm của họ, vì càng nhận ra càng mắc lỗi nhiều. Họ là những người bị Thiên Chúa ám chỉ trong sách tiên tri Isaia Lòng chúng cứng rắn, chúng giả điếc không muốn nghe, chúng nhắm mắt kẻo xem thấy. Chúng không muốn hiểu và cũng chẳng muốn hối lỗi. Nếu chúng muốn, Ta sẽ cứu. Nhưng nào chúng có muốn đâu !

Chúa nói tiếp:

-Các con thật có phúc vì mắt và tai các con được xem, được nghe chính những điều tiên tri, và những người công chính muốn xem, nghe, mà không được.

-Các con chưa hiểu bài ngụ ngôn ư ? Đễ lắm, bài đó nói về người gieo lời của Đức Chúa Trời. Hạt giống chính là lời Thiên Chúa. Ai nghe mà không hiểu, thì lời Chúa gieo vào lòng người ấy như hạt giống gieo rơi vào bờ ruộng, ma quỷ là thứ sẻ đói mồi đến nhặt lấy ngay. Ai nghe mà vui nhận, nhưng không có rễ sâu, nghĩa là còn theo sự thế tục,

thì lời Chúa rơi vào lòng họ như hạt giống gieo và đất sỏi. Hạt giống sẽ mọc lên, nhưng không mấy chốc, gặp cơn thử thách và bách hại vì đạo, họ sẽ nản lòng từ bỏ. Tiếp theo hạt rơi vào bụi gai, đó là lời Chúa gieo vào lòng người những kẻ ham mê thế tục, tham tài tham sắc. Lời đó sẽ bị chết ngạt vì những dục vọng của người ấy, và không kết quả. Sau cùng, hạt giống rơi vào đất tốt, đó là lời Chúa gieo vào lòng những người tốt lành và quảng độ. Họ nghe rồi hiểu và thực hành. Nên lời Chúa kết quả mỹ mãn.

Chúa còn tiếp tục giảng cho dân về Nước Trời bằng tỉ dụ. Ngài dùng ngụ ngôn luôn luôn, Ngài đã thực hiện lời tiên tri xưa nói về Ngài: Ta sẽ lấy tỉ dụ để nói những điều còn bí ẩn từ ngày cấu tạo thế giới. Ngài phán tiếp:

-Nước Trời giống như hạt cải nọ gieo ngoài vườn. Nó bé nhất trong các hạt, nhưng rồi nó lớn lên cao hơn mọi thứ rau và người ta có thể ví nó như một cây có ngành thực sự

để chim trời có thể tới đó đậu và làm tổ.

Ý Ngài muốn nói: Bước đầu của Nước Trời không sáng lạn huy hoàng, chỉ đơn sơ thôi. Nhưng rồi với thời gian, Nước Trời sẽ phát triển mạnh mẽ, như sức phát triển mạnh mẽ của hạt rau, tới nỗi một ngày kia Nước Trời sẽ lan rộng bao trùm cả thế giới vượt qua mọi tổ chức của trần gian.

-Nước Trời cũng giống như một số men người thiếu phụ ủ trong ba thúng bột, chẳng bao lâu sẽ làm cho cả khối bột dậy men (Chúa nói về sức cảm hóa của Nước Trời )

-Nước Trời cũng giống như kho vàng chôn dưới đất ruộng. Một người kia gặp thấy, vội lấy dấu đi, và lòng vui mừng, chạy về nhà bán ngay mọi vật để mua cho được thửa ruộng có vàng ấy. Hay Nước Trời cũng giống như hạt trân châu lạ. Người tìm đồ châu báu gặp được, liền bán mọi sự để mua cho được hạt trân châu ấy.

Ý Chúa muốn nói: Giá trị của Nước Trời giống như (và hơn) kho vàng và hạt trân châu. Ai khám phá ra giá trị ấy, sẽ sẵn sàng hy sinh mọi sự, có khi cả tính mạng nữa, vì sự giá trị kia… Chúa nói thêm:

-Nước Trời cũng như cánh đồng, người chủ điền đã gieo lúa tốt. Ban đêm đầy tớ ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào. Khi lúa bắt đầu lên bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Bấy giờ đầy tớ mới trình với chủ rằng: Thưa ông, ông đã không gieo lúa tốt ư ? Thế sao bây giờ lại thấy có cả cỏ lùng ? Chủ bảo: Kẻ thù đã làm như vậy đó Đầy tớ tức giận: Thế nếu ông muốn, tôi sẽ đi nhổ sạch cỏ ngay Chủ can: Không, thong thả đã, kẻo khi nhổ cỏ, các con làm hại cả lúa nữa. Cứ để cả hai mọc lên cho tới mùa, bấy giờ ta sẽ bảo thợ gặt cắt cỏ trước, bó vào từng bó và đốt đi. Còn lúa, ta sẽ thu đưa vào lẫm.

-Sau cùng, Nước Trời còn giống như tấm lưới thả xuống biển để thu nhặt mọi thứ cá.

Lúc lưới được đầy cá kéo lên, người ta sẽ ngồi trên bãi và lựa chọn, cá tốt bỏ vào rổ, cá xấu vất đi. Đến ngày tận thế cũng vậy, thiên thần sẽ xuống lựa chọn, loại kẻ dữ ra khỏi người lành. Người lành được đem về nơi vĩnh phúc. Còn kẻ dữ sẽ bị vất vào lửa, nơi khóc lóc nghiến răng.

Những bài ngụ ngôn êm đềm và ý nghĩa về Nước Trời làm dân chúng cảm phục lắm,

họ ra về, lòng dạ an vui. Cũng là lần đầu tiên họ được nghe những lời nhẹ nhàng và cao siêu như thế. Các môn đệ cũng vậy. Ai nấy đều vui mừng, các ông thích nhất tỉ dụ về người gieo. Nên lúc Chúa về nhà, các ông đến xin Ngài giảng nghĩa cho rộng thêm, các ông thưa:

-Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con về dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa.

Chúa giảng:

-Kẻ gieo hạt là Con Người (tức chính là Chúa) Ruộng lúa là thế gian. Hạt lúa tốt là con cái của Nước Chúa (chỉ những người nghe và thực hành lời Chúa)Cỏ lùng là con cái sự dữ. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là lúc tận mạt thế gian. Thợ gặt là Thiên thần. Cũng như cỏ lùng sẽ bị bó lại và đốt đi, thì ngày thận thế cũng vậy. Con Người sẽ sai Thiên thần xuống thu hợp những kẻ xấu nết và tội lỗi mà đốt đi trong lửa sinh diêm không tắt.

Còn người lành thì sẽ được đưa về trời hưởng phúc cực lạc, và được sáng chói như những định tính trong Nước Đức Chúa Cha.

Dứt lời Ngài hỏi:

-Thế các con đã hiểu cả chứ ?

Các ông thưa: Vâng….. Và Chúa khuyến dụ:

-Tốt lắm, vậy các con hãy nhận định: Ai muốn thụ pháp làm môn đệ Nước Trời, người ấy phải tập trở nên một giảng sư biết giảng Nước Trời cho kẻ khác. Người ấy phải giống như một gia trưởng, biết lấy trong kho của mình, lúc của mới, lúc của cũ, tùy cơ..

(Lúc giả thích Luật Mới, lúc giải thích Luật Cũ, tùy trường hợp)Các con là muối đất, nhưng nếu muối nhạt, thì còn muối vào đâu ? Các con biết người ta không dùng muối nhạt nữa, người ta sẽ vất đi hay đổ ra đường cho thiên hạ dẫm.

-Các con là ánh sáng thế gian. Các con là thành xây trên đỉnh núi, nhưng thành ở nơi đó không thể giấu mắt ai được, cũng như ánh sáng đã được thắp lên, không phải để giấu trong thùng, nhưng là để chưng trên đế cho nó soi sáng mọi người trong nhà. Vậy ánh sáng của các con cũng phải sáng trước mặt mọi người, ấy là các con phải làm việc thiện,

để thấy việc thiện các con làm, người ta sẽ nhận ra Đức Chúa Cha, đang ngự trên trời là Cha các con.

-Các con chú ý đêu nữa: Trong thân thể đâu là điểm sáng ?…Điểm sáng chính là con mắt các con. Nếu con mắt sáng, bản thân con cũng theo đường sáng. Nếu con mắt xấu và mờ, bản thân con cũng sẽ bị mờ lây. Vậy các con ý tứ giữ mình, kẻo chính điểm sáng là con mắt các con lại trở thành điểm tối, làm các con phải phàn nàn đi trong tối tăm. Các con hãy lo cho con mắt các con sáng sủa, để bản thân các con sáng sủa, và bản thân các con sáng sủa, thì vinh dự dường nào cho các con !

Ý Chúa muốn kết bài huấn dụ: Thầy đã nói: Các con là ánh sáng, phải soi sáng cho thế gian. Nhưng cho được như vậy, các con phải giữ trí khôn sáng sủa luôn. Trí khôn đối với cả con người cũng như con mắt đối với cả thân xác. Mắt sáng, cả thân xác cũng sáng theo. Mà sở dĩ trí khôn sáng, là vì biết kiểm nhận sự thật, biết theo sự thật, biết hiểu và thi hành những điều Thầy đã và sẽ chỉ dạy cho các con. Vậy các con hãy tìm hiểu và tin theo những lời Thầy đã nói, cũng như các con hãy sẵn sàng đón nhận những điều Thầy sẽ dạy thêm. Nếu các con nghe lời Thầy như vậy, toàn thể con người của các con sẽ hiển vinh.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: