Người Chết Sống Lại

ĐỜI SỐNG Ở BÊN KIA….

Hết bọn Biệt Phái lại đến bọn Nhiệm Niệm tìm cách thử Chúa để bắt Ngài phải lúng túng và mất thể diện. Ngày kia trong một buổi họp mặt, bọn này đã tìm ra một chủ đề mà họ cho là rất khó giải. Nhóm Biệt Phái và dân chúng tin có linh hồn bất tử và xác sống lại. Nhưng bọn này không tin thế, họ không nhận là linh hồn có thể sống ở ngoài xác được, và họ cho rằng chết là hết, bên kia cái chết chỉ là hư vô. Vì vậy họ rủ nhau đến một cách trịnh trọng và trình với Chúa rằng:

-Thưa Thầy ! Luật ông Môi Sen có dạy: Nếu ai có người anh chết để lại vợ góa không con, thì người ấy phải cưới vợ góa của anh để gây nòi giống cho anh mình. Đó là luật Thế Huynh (Luật Levirat, em thế anh hay thế em để gây nòi giống)Một luật dạy đàn bà góa không con phải tái giá với anh em hay người họ nội gần nhất của chồng để gầy dựng kẻ nối giòng cho người chết. Vậy chúng tôi có một trường hợp sau đây xin Thầy giải:

Trong chúng tôi có một gia đình bảy anh em, người con cả lấy vợ rồi chết không con, người thứ hai cưới vợ góa của anh rồi chết cũng không con. Người thứ ba và cho đến người thứ bảy cũng thế. Bảy người đều chết mà không có con để lại. Sau cùng chính người quả phụ cũng chết. Vậy ngày sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của ai trong bảy người anh em đó, vì tất cả bảy người đều cưới chị ta làm vợ ?

Với câu hỏi trên đây, bọn Nhiệm Niệm đã hy vọng sẽ đưa Chúa vào con đường bế tắc. Ngài sẽ đáp lại: Người đàn bà đó là vợ chung cả bảy người ư ? Nhưng thế thì thật là oái oăm kỳ dị ! Trái lại Ngài sẽ dạy: Người đàn bà đó là vợ của một người ư ? Nhưng như vậy thì sáu người kia phải xử thế nào ? Nên họ nghĩ, để giải quyết việc rắc rối đó, hẳn Ngài sẽ đi tới chỗ chối người chết sống lại. Nhưng họ lại phải bẽ bàng khi nghe Chúa đáp lại một cách rất dễ dàng và tự nhiên. Ngài nói:

-Trước hết các người không có một ý niệm nào về uy quyền của Thiên Chúa. Các người nên biết: Lúc còn ở thế trần này, người ta cưới vợ lấy chồng. Nhưng trong ngày kẻ chết sống lại, mọi sự sẽ đổi thay, đời sống của những người xứng đáng vào Thiên Quốc thì sẽ khác hẳn. Người ta sẽ không còn cưới vợ lấy chồng, sẽ không còn sinh con cái. Nhưng những người được chọn sẽ cùng hạnh phúc, sẽ bất tử và nên giống như thiên thần,

làm con yêu dấu của Chúa Trời và con cái của sự sống vĩnh viễn.

-Về Thánh Kinh các người cũng không hiểu nữa. Nào ông Môi Sen chẳng nói rõ kẻ chết sẽ sống lại ư ? Các người hãy nhớ lại đoạn Kinh Thánh Bụi gai hồng Trong đoạn đó. Thiên Chúa phán với Môi Sen những lời sau đây: Ta là Chúa tể Abraham, Isaac và

Jacob Vậy Ngài có xưng mình là Chúa tể những xác chết không ? Hẳn không. Vậy quả thực Ngài là Chúa tể của người sống và mọi người được sống là do Ngài. Nhưng để Ngài có thể xưng mình như thế, xưng mình là Chúa tể kẻ sống, cần ba tổ phụ của dân Do Thái là Abraham, Isaac và Jacob vẫn còn sống ở thế giới bên kia.

Nghe Chúa đáp lại tự nhiên và rõ ràng như thế, dân chúng hết thảy đều hoan nghênh. Mấy người Biệt Phái đứng nghe thấy Ngài phỉ bác bọn Nhiệm Niệm một cách tài tình và vững chắc, khen Ngài rằng:

-Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm.

Còn bọn đối phương của Ngài xấu hổ, bưng mặt rút lui.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: