Hãy Về Bảo Con Cáo Ấy

Sau tuần lễ Thánh Hiến Đền Thờ, Chúa Giêsu bỏ thành Jêrusalem để sang xứ Pêrêa giảng giáo. Xứ này ở bên kia sông Jordan, thuộc quyền vua Hêrôđê Antipa. Ở đây người ta đã biết danh tiếng Chúa, và sau ngày ông Gioan Tẩy Giả bị chém, danh tiếng đó đồn đi khắp nơi. Nên khi Chúa đến, dân chúng kéo đến rất đông, làm chấn động mọi giới.

Tin Chúa đến và làm phép lạ cũng dội tới cả triều vua Hêrôđê Antipa, làm vua lo ngại,

ông sợ kẻo Ngài sẽ lợi dụng lòng dân tín phục và xưng vương xứ Galilêa là xứ cũng thuộc quyền ông quản trị. Vì thế, ông cho người đi dò dư luận và quan sát hành động của Chúa. Kết quả: Mấy phái viên trở về báo cáo với những ý kiến bất đồng. Kẻ nói:

Đó là Êlia tái sinh để dọn đường cho Chúa Cứu Thế muôn dân trông đợi. Kẻ bảo: Đó là vị tiên tri đã trở lại cõi trần. Kẻ khác nói: Đó chính là Gioan Tẩy Giả mà hoàng thượng xử trảm, nay đã phục sinh. Ý kiến sau này coi như hợp với ý nghĩ của nhà vua. Nên ông nói: Có lẽ đó là Gioan Tẩy Giả đã từ trong kẻ chết sống lại, vì nếu không phải thế, làm sao người đó có thể làm được những việc lạ lùng như vậy ? Tuy nhiên, nhà vua vẫn còn phân vân, nên muốn gặp Ngài để tự điều tra và giải quyết lấy.

Nhưng càng điều tra, nhà vua càng bối rối, vì nhận thấy dư luận rất xôn xao và dân chúng theo Ngài mỗi ngày một nhiều. Nhà vua lại nhớ tới cuộc biểu tình dịp lễ Thánh hiến vừa qua đã làm cho Philatô gặp khó khăn bên La Mã, cũng như việc xử trảm ông Gioan Tẩy Giả hôm xưa, đã làm toàn dân phẫn nộ căm ghét nhà cầm quyền. Thế mà theo ý nhà vua, người lạ kia còn có nhiều pháp thuật và ảnh hưởng gấp mấy ông Gioan Tẩy Giả; nên nếu động tới Ngài, biết đâu chẳng xảy ra cuộc biến động. Vì thế, càng suy nghĩ, nhà vua càng lo !

Nhưng rồi, Hêrôđê Antipa, con người không kém quỷ quyệt hơn Hêrôđê Đại đế, đã tìm ra một chước thuật. Ông sai người đi dọa Chúa để Ngài Pêrêa trở về xứ Giuđêa, vì ông nghĩ, một khi trở về Giuđêa. Ngài sẽ thuộc quyền Tổng trấn Philatô, và Ngài có bạo động cách nào, chính Philatô sẽ chịu trách nhiệm. Vậy vua ủy một nhóm Biệt Phái đến thưa với Chúa cách thân mật rằng:

-Bẩm Thầy, chúng tôi xin báo Thầy một việc rất hệ đến Thầy. Chúng tôi được tin mật là Hêrôđê Antipa muốn giết Thầy. Thầy mau ra khỏi xứ này kẻo nguy hiểm. Thầy biết, ông ta ác lắm; ông ta xử trảm cả ông Gioan Tẩy Giả là một đại tiên tri.

Hêrôđê Antipa tưởng chước thuật đó, ông sẽ lượm được kết quả, sẽ đẩy lui nhà tiên tri ra khỏi xứ Pêrêa ngay. Nhưng trái lại, biết rõ mưu cơ đó, Chúa đã gọi nhà vua là con cáo, nghĩa là người quỷ quyệt và đồng thời, Ngài nói rõ ở hay đi là điều Ngài đã ấn định trong chương trình hành động, chứ Ngài không sợ nhà vua, và không ai ngăn cản Ngài được. Ngài trả lời cho những phái viên của nhà vua sai đến:

-Hãy về bảo con cáo ấy rằng: Ta còn đuổi quỷ và chữa bệnh hôm nay và ngày mai nữa; ngày thứ ba mới xong. Ta còn ba giai đoạn làm việc: Hôm nay, ngày mai và ngày kia, ngày kia Ta đi. Các người phải biết Một vị tiên tri chịu chết ở ngoài thành Jêrusalem là điều không thể nhận được.

Câu trả lời của Chúa khó hiểu đối với những người không biết tương lai của Ngài. Ngài có ý nói: Hêrôđê là người quỷ quyệt, nhưng không hại được Ngài vì thời giờ của Ngài chưa đến. Ngài còn ba tháng nữa để làm việc; tháng Ngài giảng ở Pêrêa, tháng sắp tới và tháng thứ ba nữa. Trong tháng sau cùng này, Ngài sẽ lên Jêrusalem và chịu chết ở đó. Tất cả chương trình này Đức Chúa Cha đã ấn định. Nên từ bây giờ đến lúc ấy, mọi mưu mô quỷ quyệt để hại Ngài đều vô ích.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: