Cách Lạ Tiến Thân

CON ĐƯỜNG ĐƠN SƠ VÀ PHỤNG CƯ..

Sau một thời gian ngắn truyền đạo ở bờ hồ phía đông, Chúa và các tông đồ lại trở về Caphanaum là trụ sở chính. Trên đường về, các tông đồ cãi lẫn nhau về chỗ ngồi trên dưới, nhất là về điểm: Ai sẽ là người xứng đáng thế vị Ngài khi Ngài khuất núi. Các ông cãi nhau kịch liệt, vì tin chắc Ngài là Cứu Thế, tuy dẫu rồi đây Ngài sẽ bị bách hại,

nhưng kết quả sau cùng sẽ là một thắng lợi tốt đẹp và chắc chắn. Bởi vậy các ông muốn xem ai sẽ là người chiếm những địa vị cao trong chính thể Ngài sẽ lập.

Các ông cãi cọ như thế trên đường về chưa đủ, lúc tới nhà lại còn bận tâm về chuyện đó mãi. Nên Chúa giả bộ như không biết, gọi các ông lại và phán hỏi:

-Lúc nãy, các con tranh luận gì với nhau ở dọc đường vậy ?

Các ông nín lặng hồi lâu không thưa lại, nhưng rồi cảm thấy Ngài đã hay chuyện, các ông đành phải thú:

-Bẩm Thầy, thế ai là người lớn hơn trong Nước Trời ?

Bấy giờ Chúa ngồi xuống, gọi một trẻ nhỏ đến đứng bên Ngài và phán:

-Quả thực, Thầy bảo các con, nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, không bỏ lòng tham vọng và ăn ở đơn sơ như trẻ nhỏ, các con chẳng được vào Nước Trời đâu ? Ai biết tự hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ có địa vị nhất ở trong nước đó. Và nữa, ai muốn lớn nhất, người ấy phải trở nên đầy tớ rốt hết của mọi người.

Ý Ngài muốn dạy: Các con muốn làm thủ lãnh và điều khiển ư ? Thế các con hãy khởi sự lo đến người khác. Thầy đã đến để phụng sự những người rốt hèn và nghèo túng. Vậy các con cũng hãy làm như Thầy. Các con hãy nhìn nhận thấy Chúa Trời trong mọi người, nhất là những người nghèo khổ và hãy phụng sự họ. Rồi Ngài ôm lấy trẻ nhỏ và phán:

-Thầy cũng bảo thật, ai đón nhận các trẻ nhỏ này vì danh Thầy tức là đón nhận chính Thầy, và ai đón nhận Thầy, chẳng phải người ấy chỉ đón nhận một mình Thầy đâu, nhưng là đón nhận cả Đấng đã sai Thầy nữa.

Đứa trẻ nhỏ được Chúa yêu, ngẩng lên nhìn Ngài với cặp mắt sáng để biểu lộ cả lòng hoan lạc và tri ân, làm Chúa cảm động. Tay Ngài khẽ đập vào vai nó và phán:

-Hỡi các con, ai tiếp rước một sứ giả vì là sứ giả; ai tiếp rước một thánh nhân vì là thánh nhân. Và nữa, ai ban một cốc nước cho người khác, tỷ như cho một trong các trẻ nhỏ này, hay là cho các con, vì lẽ các con là môn đệ của Đấng KiTô, thì Thầy quả quyết rằng, người ấy sẽ được thưởng.

Thế là sau khi dạy các tông đồ phải khiêm nhường và đơn sơ như trẻ nhỏ, Chúa lại khuyến dụ các ông phải sẵn đức hy sinh, giúp đỡ mọi người, và hứa sẽ ban phần thưởng cho những ai vui lòng đón tiếp các ông.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: