Các Con Đừng Sợ

Biệt Phái và Luật sĩ là những người có thế lực mạnh và ảnh hưởng lớn, tới nỗi, dù biết

họ giả hình và đáng ghét, cũng chẳng có ai, dầu là một nhân viên cao cấp của chính phủ, dám nói động đến họ. Thế mà Chúa đã nặng lời trách mắng họ. Nên các tông đồ sợ lắm. Các ông chỉ lo rồi đây họ sẽ báo oán Ngài và những người theo Ngài một cách độc ác. Thấy vậy Chúa phải tìm lời an ủi các ông, nhưng đồng thời Ngài cũng nói rõ các ông sẽ phải chịu khổ cách này hay cách khác vì Ngài. Tuy nhiên, không bao giờ nên lo sợ quá đáng làm mất cả tín nhiệm vào Đức Chúa Cha. Chúa phán:

-Các con hãy nên nhớ rằng trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được bằng thầy, tớ được ngang với chủ, đã là đẹp khá rồi. Vậy nếu người ta gọi chủ là Beelzebul thì người ta cũng sẽ xử không đẹp với những người thuộc hạ của ông. Tuy nhiên, các con đừng sợ, vì chẳng có gì dấu kín mà chẳng tiết lộ. Điều Thầy bảo các con trong nơi tối, điều Thầy rỉ tai các con trong phòng kín, các con có thể nói trắng ra, các con có thể tuyên giảng trên mái thượng mà chẳng phải sợ.

-Các con đừng sợ ! Địch thù của các con có mạnh lắm, cũng chỉ có thể giết được xác các con thôi. Còn linh hồn của các con, họ chẳng thể hại được. Thầy bảo thật, các con chỉ phải sợ Đấng có thể hại được cả xác cả hồn các con trong hỏa ngục.

-Các con đừng sợ ! Các con hãy xem đoàn sẻ kia, chúng chẳng đáng giá gì, người ta bán chúng mỗi đôi chừng một xu thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng lo đến chúng và chẳng có con nào rơi xuống đất mà không do Ngài. Cả những sợi tóc trên đầu các con cũng vậy, đã được đếm tất cả. Vậy các con đừng sợ, các con còn có giá trị hơn những con chim sẻ kia nhiều.

-Trong trường hợp người ta điệu các con ra trước hội đường và những kẻ cầm quyền, các con cũng đừng băn khoăn sẽ phải nói gì để chữa lỗi. Thầy bảo thật, trong trường hợp ấy, chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói những gì. Ngài sẽ soi sáng và sẽ nói qua miệng các con. Cũng trong trường hợp ấy, ai xưng Thầy ra trước mặt người ta, Thầy cũng sẽ xưng nó ra trước mặt Cha Thầy ở trên trời. Và ai phủ nhận Thầy trước mặt người ta, Thầy cũng phủ nhận nó trước mặt Cha Thầy ở trên trời.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: