Ba Thành Bị Chúc Dữ

Galilêa là một xứ được thấm nhuần nhiều ơn Chúa, Chúa đã nhân thừa ở đó nhiều phép lạ. Chúa đã ban bố ở đó nhiều giáo lý mầu nhiệm cao sâu. Nói tóm lại, Chúa đã không tiếc gì với giải đất nằm bên Biển Hồ có làn nước trong xanh đầy quyến rũ.

Nhưng kiểm điểm lại những kết quả đã lượm được, Chúa cảm thấy rất buồn lòng, vì dân chúng chỉ thích xem điềm lạ, còn đối với việc cải thiện đời sống, họ vẫn thờ ơ, số người trở lại tương đối vẫn ít. Bởi vậy Chúa thịnh nộ và quở trách những thành thị, nơi Ngài đã làm nhiều phép lạ hơn cả mà họ không chịu ăn năn hối lỗi. Ngài phán quở:

-Hỡi Côrôgiain, khốn cho ngươi ! Hỡi Bétsai, khốn cho ngươi ! Nếu Tyrô và Siđôn được chứng kiến những phép lạ đã làm nơi các ngươi, có lẽ các thành ấy đã mặc áo nhậm và rắc tro trên đầu để sám hối. Vì thế, Ta quả quyết với các ngươi, trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđôn, hai thành ngoại đạo ấy sẽ được xử đoán với nhiều khoan dung hơn các ngươi.

Còn ngươi nữa, hỡi Caphanaum ! Ngươi tưởng danh vọng ngươi sẽ dâng lên tới trời xanh ư ? Ngươi hãy tỉnh ngộ: Ngươi sẽ bị giẩy xuống hỏa ngục. Xưa kia nếu thành Sôđôma được thấy những phép lạ đã làm ở nơi ngươi, âu là ngày nay thành ấy hãy còn, vì đã thống hối ăn năn. Vậy Ta bảo cho ngươi hay: Trong ngày thẩm phán, Sôđôma sẽ được dung thứ hơn ngươi.

Lời Chúa chúc dữ quả ứng nghiệm phi thường. Lịch sử cho ta biết; Côrôgiain, Bétsai và Caphanaum là những thành phố xưa kia sầm uất vào bậc nhất ở Tiểu Á, nhưng ngày nay cả ba đều bị tiêu diệt. Caphanaum và Côrôgiain còn để lại chút di tích trong những đống gạch đổ nát. Còn Bétsai không ai nhận được nền móng ở chỗ nào.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Thiết lập tu viện không phải là tập hợp những người hoàn mỹ, nhưng là để những người có dũng chí muốn trở thành hoàn mỹ.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: