Lịch sử chứng tỏ lời Chúa nói trên đã ứng nghiệm trăm phần trăm

Trước ngày Jêrusalem bị tàn phá, nhiều tiên tri giả đã xuất hiện. Sách Công Vụ Tông Đồ còn ghi lại mấy tên như Giuđa, Simôn và Thêuđa. Đồng thời có những thiên tai địa biến, như nạn đói rét và dịch tả làm chết từng vạn người đời vua Clauđiô. Nạn động đất năm 62 phá hủy nhiều thành trong miền Tiểu Á, trận hỏa hoạn năm 64 đốt phá một nửa thành Rôma, và khắp trong thế giới đời bấy giờ, từ năm 60 đến 70, đâu đâu cũng nổi lên giặc giã cướp phá làm dân chúng vô cùng đau khổ. Thêm vào đó nữa, năm 65, người ta đã thấy trên trời xuất hiện nhiều điềm quái lạ.

Nhưng mới là một phần lời tiên tri của Chúa thôi. Một phần nữa cũng phải ứng nghiệm, ấy là các môn đệ của Ngài sẽ phải bách hại đủ đường, và lịch sử đã chứng minh như thế. Lúc Giáo Hội mới phôi thai, các lãnh tụ của Giáo Hội đều bị bắt bớ, cầm tù, chịu bị đánh đập, chịu gông cùm và sau cùng chịu chết với muôn khổ hình thê thảm.

Nói xong những dấu hiệu thành Jêrusalem và Thánh đường sẽ bị phá, Chúa cũng đáp câu hỏi về ngày tận thế và ngày Con Người sẽ đến. Ngài phán tiếp theo:

-Trước ngày đó sẽ có đại họa, một đại họa từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ chưa từng có, và sau này cũng không hề có nữa. Lúc đó nếu Chúa không rút ngắn lại những ngày khủng khiếp ấy, sẽ không một ai được cứu thoát; nhưng vì những người đã được tuyển lựa, Chúa sẽ rút ngắn những ngày đáng sợ ấy đi.

Lúc đó, nếu ai bảo các con rằng: Này Chúa Cứu Thế ở đây. hay Ngài ở nơi kia. Các con đừng tin. Vì sẽ xuất hiện những cứu thế giả, những tiên tri giả. Họ sẽ thi thố những điều lạ lớn và những pháp thuật dị kỳ làm cho cả những người được tuyển lựa cũng có thể bị mắc mưu. Vậy phần các con, các con hãy cẩn thận, và Thầy nói trước để các con phòng xa. Sau những ngày đại họa ấy, tiếp đến những điềm lạ trong mặt trời mặt trăng và tinh tú: Mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, tinh tú sẽ từ trời rơi xuống,

và sức mạnh của các tầng trời sẽ chuyển động. Đồng thời trên mặt đất, muôn dân tộc sẽ xôn xao khóc lóc, cảm thấy như bị đè bẹp dưới áp lực lo âu trước tiếng biển động sóng gầm, và gần như chết đi vì sợ hãi. Chính lúc đó người ta sẽ thấy Con Người ngự đến với uy quyền và vinh hiển trong đám mây. Ngài sẽ sai sứ thần của Ngài dịch loa lớn tiếng khắp bốn phương trời, để tập hợp những người đã được tuyển lựa lại. Rồi Ngài sẽ ngự tòa uy nghi, sau khi muôn dân đã được triệu đến trước tôn nhan Ngài. Bấy giờ, Ngài sẽ tách biệt người ta ra hai loại, giống như người mục đồng tách biệt chiên với dê, và Ngài sẽ đặt chiên bên phải, dê bên trái.

Công việc đó xong, Ngài phán với những kẻ ở bên phải rằng: Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận Nước đã sắm cho các con từ ngày khai thiên lập địa. Vì xưa kia Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát các con đã cho Ta uống; Ta là khách trọ, các con đã đón nhận; Ta ở trần truồng, các con đã cho Ta mặc; Ta bệnh hoạn, các con thăm Ta; và Ta bị ngồi tù, các con đã đến với Ta.

Bỡ ngỡ, những người được tuyển lựa thưa lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, đã thấy Chúa khát mà cho Chúa uống ? Hay có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa là khách trọ mà tiếp nhận, hoặc thấy Chúa trần truồng mà cho Chúa mặc ? Hay nữa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa yếu đau hoặc ở tù mà đến với Chúa đâu ? Nhưng Ngài sẽ phán với họ: Ta nói thật với các con, bao nhiêu ơn các con đã làm cho một người hèn mọn nhất trong loài người là anh em của Ta, ấy là các con đã làm cho Ta đây.

Sau đó Ngài quay về phía bên trái và phán với những người ở bên này rằng: Hỡi những người bất phúc kia, chúng bay hãy ra khỏi nơi đây và hãy vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ, và các sứ thần của nó. Vì xưa kia Ta đói, mà chúng bay chẳng cho Ta ăn; Ta khát chúng bay chẳng cho Ta uống; Ta là khách lạ mà chúng bay không thèm cho trọ; Ta trần truồng mà chúng bay chẳng cho áo mặc; Ta ốm đau và ở tù mà chúng bay chẳng đến thăm. Bấy giờ bọn người thất phúc chữa mình rằng: Lạy Chúa, nào có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hay trần truồng, hoặc ốm đau hay ngồi tù, mà chúng tôi đã khước từ không giúp đỡ Chúa ? Nhưng Ngài đáp lại: Quả thực Ta bảo chúng bay hay; bao nhiêu sự chúng bay từ chối, chẳng làm cho một người bé mọn nhất trong loài người, ấy là chúng bay đã từ chối, không làm cho Ta !

Sau lời tuyên án của Ngài, những người thất phúc kia đi vào nơi khổ cực muôn đời, và những người có ơn tuyển lựa sẽ được lên nơi trường sinh bất tử.

Đó các con nghe, những dấu hiệu báo trước ngày Jêrusalem và Thánh đường bị phá, cũng như dấu hiệu báo trước ngày tận thế và giờ Thầy sẽ đến là như vậy. Tuy nhiên, chính ngày và giờ những sự đó phải xảy ra, chẳng có ai biết. Các sứ thần trên trời và chính Con Người cũng không có bổn phận phải nói ra. Vì điều bí nhiệm đó, Chúa Cha đã dành lại cho Ngài.

(Những lời Chúa tuyên báo hiện tượng ngày tận thế, Thánh sử Gioan cũng đã được thị kiến về những cảnh tượng đó, và Ngài đã ghi rõ trong sách Khải Huyền.)

Related posts