Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi: Giới Thiệu

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi

(Dịch sách: Puissance de la louange)

Merlin R. Carothers

 

Nếu ai có tham vọng chỉ cho bạn con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để tiến tới hạnh phúc thì họ phải khuyên bạn chọn lấy định luật sống là cảm tạ và ca ngợi Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho bạn. Vì nếu bạn biết ca ngợi và cảm tạ Chúa mọi lúc và mọi nơi thì chắc chắn là bạn sẽ biến mọi bất trắc gặp trên đường đời bạn thành ơn lành.

William Law, Mục sư người Anh thế kỷ 18

Tôi cám ơn Chúa vì tật nguyền của tôi, vì qua cơn bệnh, tôi đã tìm được Chúa, quyết định của công việc, và khám phá ra con người đích thực của tôi.

Hélène Keller

Phúc thay người tuân theo ý Chúa, vì tai họa không thể giáng trên người ấy được. Cho dù thiên hạ đối xử thế nào với anh đi nữa, anh cũng chẳng lo, vì anh biết rằng tất cả trở thành tốt lành cho những ai yêu mến Chúa, những ai được kêu gọi theo ý Ngài.

Martin Luther

Bạn hãy xin Chúa ơn được thấy bàn tay Ngài trong mọi thử thách và ơn chấp nhận ngay điều Chúa gửi đến. Không những chỉ chấp nhận mà còn hân hoan vì được thử thách nữa. Tôi nghĩ rằng khi đạt tới đó, chúng ta sẽ thấy mọi buồn phiền biến dạng.

Charles H. Spurgeon

“Hãy tạ ơn trong mọi dịp!
Vì đó là thánh ý Thiên Chúa
Về anh em trong Đức Giêsu Kitô”
1 Thes 5,18

“Với những ai yêu mến Thiên Chúa
Thì người đồng công cộng tác
biến mọi sự nên lành, tức là
những ai được Người kêu gọi
theo ý định của Người”
Rom 8,28

CHƯƠNG I: Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi

CHƯƠNG II: Một Tin Vui

CHƯƠNG III: Một Quyền Năng Vô Giới Hạn

CHƯƠNG IV: Hãy Xem Đó Như Một Nguồn Vui Trọn Vẹn

CHƯƠNG V: Khi Chim Sẻ Rơi Xuống Đất

CHƯƠNG VI: Hết Than Vãn

CHƯƠNG VII: Niềm Vui Nơi Chúa

*   *   *

Chuyên Mục: Quyền Năng Ca Ngợi 

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: