Tể tướng lừa

Tài học của Vương Cấp Thiện bình thường nhưng đối xử với người thì quá quắt, lúc làm nội sứ có người ngấm ngầm đem ông ta ví với con chim ngói tầm thường chiếm cứ nơi phượng hoàng trì của người hiền quý.

Ông ta hoàn toàn không có thành tích chính trị, nhưng ông ta có một điểm là ôg ta quản việc rất nghiêm khắc, mỗi ngày ông đều phải nhắn bảo các hạ quan rằng : “Không được để lừa đi vào trong chổ quan làm việc”.

Về sau, có người tặng cho ông ta một tên rất kêu : “Tể tướng lừa”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

“Tài học thì bình thường nhưng đối xử với người thì quá quắc” là một hiện tượng đang “lạm phát” mạnh giữa xã hội và có khi ngay cả trong các cộng đoàn tu trì hôm nay.

Có người tài học bình thường nhưng hể anh em làm sai cái gì thì nạt nộ với giọng như ta đây có quyền uy và giỏi giang; có người tài học thì thua xa người khác nhưng được cấp trên đặt nơi “ngon lành” nên cứ tưởng mình tài giỏi hơn người và cứ thế là lên mặt dạy đời thiên hạ là những người đáng bậc thấy của mình…

Cứ lập tới lập lui cái điệp khúc “nạt nộ, chửi mắng, thóa mạ” thì chẳng khác chi con chim ngói ở trên phượng hoàng trì làm xấu đi cái chức vụ mà mình đang có.

Nếu một ngày nào đó người ta kêu tôi là “linh mục nóng tính”, “linh mục hay thóa mạ”, “linh mục hay chửi mắng” thì thật là bất hạnh cho tôi, bởi vì Thiên Chúa không chọn tôi để nạt nộ nóng giận với người, nhưng Ngài chọn tôi để đem hòa bình yêu thương và tha thứ đến cho tha nhân…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

Chuyên Mục: Mỗi Ngày 1 Câu Chuyện 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: