Năm đức của mèo lười

Ở Vạn Thọ có một hòa thượng tên là Bân Sư, nhìn thấy một con mèo lười thì nói với khách: “Người ta thường nói gà có năm đức, con mèo này cũng có năm đức : Thấy chuột không bắt là nhân; chuột chôm đồ nó nhường chổ là nghĩa; khi làm tiệc đãi khách có thức ngon nó xuất hiện là lễ; thịt cá thơm ngon để trong chạn (tủ thức ăn) nó có thể lén lấy mất là trí; khi mùa đông đến nó vùi trong đống tro là tín”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Năm đức tính của con mèo lười thì không có thật, nhưng là để dạy cho chúng ta –con người- một bài học là nếu không trở nên người có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín thì không thể được gọi là người quân tử và chắc chắn là cũng không thể được gọi là con người tốt được.

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là năm đức tính do con người (Khổng tử) tìm ra và dạy dỗ nhau để được làm người quân tử chứ không thể trở nên thánh, bởi vì nếu có nhân lễ nghĩa trí tín mà không có kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình thì cũng chỉ là phèng la rỗng tuếch mà thôi.

Có những người Kitô hữu không biết về nhân lễ nghĩa trí tín, nhưng cuộc sống của họ rất đẹp mắt vì họ sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu, bởi vì khi họ biết tha thứ cho anh em là họ đã có lòng nhân, khi họ biết đối xử hòa thuận với tha nhân là họ đã có lễ, khi họ biết báo đáp ơn người là họ đã có nghĩa, khi họ biết tôn trọng và tín nhiệm người khác là họ đã có tín….

Thời nay có nhiều…quân tử giấy và cũng có nhiều phản Kitô xuất hiện, dấu hiệu để nhận ra họ là họ giả nhân giả nghĩa với tha nhân và chống đối Giáo hội Chúa Giêsu dưới chiêu bài đổi mới theo Chúa Thánh Thần…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

Chuyên Mục: Mỗi Ngày 1 Câu Chuyện 

Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: