Trong giây phút này Chúa Giêsu tiếp tục Thánh Lễ

Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ đến tận thế, người sử dụng dụng bàn tay của linh mục trong phép Thánh Thể một cách huyền nhiệm mà thực tại.

Dâng thánh lễ đúng nghi thức phụng vụ không đủ, Chúa Giêsu không theo qui luật phụng vụ ngày nay;

nhất, những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất trên thánh giá, đau khổ thể xác, nhất là thay khổ tinh thần,

chịu sỉ nhục cho đến chết nhục hình trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ,

chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Đức Chúa Cha.

Xin Chúa cho chúng con dâng thánh lễ như Chúa Giêsu.

Nếu chúng con không dâng mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu lạnh lẽo, chịu sỉ nhục, chịu khổ, chịu vả vào mặt, chịu đội mũ gai, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn trong mồ kẻ khác, phải sữa chữa, phải vá, phải thay.

Chưa tế lễ như Chúa Giêsu.

Nếu con còn sợ, còn kiếm cách tránh né thân phận Chúa Giêsu, thì dù theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu, con không tế lễ với tâm tình Chúa Giêsu.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: