Phúc Âm gỉa

Phúc Âm giả thì khác Phúc Âm thật.

Thánh Phaolô đã nói đến thứ “phúc âm” khác với thứ tôi đang giảng.

Làm sao phân biệt?

Cứ xem phân biệt giữa người theo Phúc Âm nào mà phân biệt.

Phải phát hiện ra nào là công lý giả, tự do giả, giải phóng giả.

Muốn được thế con phải Phúc Âm hóa chính bản thân con.

Kẻo con không có đủ Phúc Âm trong con, hay con chưa sống Phúc Âm đích thực.

Con phải làm cho con, cho người khác, cho thế giới hôm nay đầy Phúc Âm, chỉ lúc ấy con mới gặp được người mới, xã hội mới.

Một mình con sống tốt cho bản thân con chưa đủ,

cần phải dấn thân  vào thế giới hôm nay.

Chúng con có trách nhiệm:

Một ngày kia chúng con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, chúng con đã tận tụy hay hững hờ trước những đau khổ của anh em.

Con thích suy niệm bài Phúc Âm:

“Thầy là cây nho, các con là cành” (Ga 15,5).

Nếu chúng con để nhựa sông Phúc Âm là Chúa Giêsu thấm nhuần chúng con.

Chúng con sẽ nên người mới,

chúng con mới có ”phúc âm chính hiệu”,

vì chúng con đầy Chúa Giêsu trong lòng.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: