5. Muốn Hiệp Nhất Phải Biết Rõ

Nhiều lúc biết mình quá rõ, con đâm ra thất vọng, con cần phải tin tưởng ở tình thương của Chúa và phó thác mình cho Chúa.

Biết người quá rõ, con dễ đâm ra gớm ghét, xa lánh. Con phải nhìn vào tình thương của Chúa đối với con, tại sao Chúa thương xót con như vậy mà con dám khinh rẻ, chán nản về anh em con.

Lạy Chúa! Xin cho con can đảm để biết rõ như Chúa biết,

Và yêu thương không điều kiện.

Chỉ lúc đó mới có hiệp nhất trong sự thật.

Vì bên ngoài vồn vã, ngoại giao, kỳ thực bên trong hai bên vẫn giấu giếm, che đậy những bất đồng, thì dù có hiệp nhất, cũng chỉ là tạm bợ và thiếu chân thành.

Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng.

Thiên Chúa thương xót vô hạn.

Tình thương Chúa đến muôn đời.

“Quoniam in aeternum misercodia ejus”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ yêu mến chúng ta, vượt qua sự yêu mến của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại dành cho chúng ta.- Thánh Nilus de Elder

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: