Kinh Toàn Thiêu

Lạy Cha toàn ái, toàn năng,
Là nguồn hy vọng vui mừng của con.

1. “Của Cha là của con (Lc 15,3).
Hãy xin, sẽ được” (Mt 7,7).
Lạy Cha, con tin vững vàng,
Cha thương lo lắng muôn vàng lần hơn,
Các con dù có yêu thương,
Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha
Ôi tình phụ tử bao la!
Của Cha tất cả là của con.
Cha khuyên cầu nguyện thật lòng.
Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình.

2. “Tất cả là ân sủng”
Cha các con biết các con cần gì! (Mt 6,8).
Lạy Cha, con tin vững vàng,
Cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa.
Đời con, Cha mãi dẫn đưa,
Cha theo từng bước, con vừa an tâm.
Lạy thờ thiên ý thâm trầm,
Con xin phó thác hoàn toàn tay Cha,
Mọi diều xảy ra,
Con là con cái, tin là hồng ân

3. “Chúa giúp sức, con làm được tất cả” (Pl 4,13)
“Nên lời ngợi khen Chúa” (Ep 1,6).
Lạy Cha, con tin vững vàng.
Không gì vượt Đấng Toàn Năng quan phòng.
Tình Cha nhân ái vô cùng,
Con xin nhận cả với lòng sướng vui.
Ngợi khen cảm tạ muôn đời,
Hiệp cùng Mẹ thánh hóa lời muôn dân,
Giuse cùng các Thánh Thần,
Hát vinh danh Chúa, không ngừng: Amen.
(Khải Huyền)

4. “Chỉ vinh danh Cha” (1 Cr 10,31),
“Xin vâng ý Cha” (Mt 6,10)
Lạy Cha, con tin vững vàng.
Xin Cha đừng ngại, cứ làm nơi con,
Nơi người yêu quí thiết thân,
Sự gì vinh hiển Cha hơn, cứ làm.
Chỉ xin Cha được vinh quang
Là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc.
Đó là nguyện vonhj lớn nhất,
Nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn.

5. Tất cả vì sứ mạng ngập tràn yêu thương.
Lạy Cha, con tin vững vàng.
Cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương.
Cha đang chuẩn bị dọn đường,
Con đang thanh luyện, con hằng quyết tâm.
Quyết nên hi lễ âm thầm ,
Quyết nên khí cụ Cha cầm trong tay
Hy sinh rướng máu từng giây,
Vì yêu Hội Thánh, con đây “sẵn sàng!”

6. “Thầy khát khao ăn lễ Vượt Qua với các con” (Lc 22,15)
“Đã hoàn tất” (Ga 19,30)
Lạy Cha yêu quí vô ngần
Hiệp cùng thánh lễ con hằng dâng lễ.
Giờ đay quì gối một mình,
Thưa Cha một tiếng tận tình “hy sinh”.
Hy sinh chấp nhận nhục vinh
Hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn,
Thủy chung giao ước trọn đoàn,
Hát vang hy vọng muôn vàng yêu thương.

HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Thánh danh của Đức Mẹ Maria đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: