Kết hợp loan báo Tin Mừng với thinh lặng

Chúa vừa gọi con đi loan báo tin mừng,

Vừa gọi con vào nơi thanh vắng thinh lặng cầu nguyện.

Làm thế nào kết hợp hai phận sự này?

Mới nghe, xem ra mâu thuẫn.

Người loan báo tin mừng phải rao giảng.

Đồng thời phải là một người cầu nguyện, một nhà thần bí.

Con phải rao giảng với tất cả khả năng của con.

Thánh Phaolô đã nói: “Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo tin mừng” (1 Cr 9,16).

Nhưng chính lúc rao giảng,

Con phải liên tục giữ thinh lặngbên trong.

Con phải để cho Chúa Thánh Thần nói với con,

và nói qua miệng lưỡi con

Thinh lặng không phải là tiêu cực,

nhưng để thời gian cầu nguyện, để chuẩn bị,

để suy nghĩ, để chín mùi,

để có năng lực mà loan báo tin mừng,

Nhiều lúc con loan báo tin mừng,

mà chẳng thấy một ai trở lại,

vì không phải Chúa Thánh Thần nói.

Trong 12 năm, Phanxicoo Xaviê đã vượt núi băng ngàn 80,000 cây số để truyền đạo,

Thời ấy không có xe hơi, tàu bay,

nhưng ban đêm ngài thinh lặng cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: