Chúa có cấm ta sử dụng của cải không?

Chúa không bao giờ cấm ta sử dụng của cải, Chúa dựng nên mọi sự cho con người sử dụng và ngợi khen tạo hóa.

Tại sao kẻ có tội sử dụng được mà con cái Chúa không được sử dụng?

Chúa muốn dạy con: hạnh phúc là mạng sống con người không thể dùng của cải mà mua bán được.

Trọng tâm của sứ điệp Chúa Giêsu mang đến, là giá trị của nước trời.

Đó là của cải cao quí nhất của con người.

Chúa dạy con hai cách đánh giá về của cải:

Nếu con đóng cửa lòng con,

Của cải sẽ biến con thành một bộ phận trong bộ máy phức tạp của thế giới, và Chúa cũng nhắc lại với con:

“Đồ dại dột, chính hôm nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12,20).

“Vì ngươi tưởng mình giàu có, không thiếu gì trên trần gian.

Kỳ thực ngươi nghèo khó, rách rưới, trống rỗng trước mặt Ta”.

Ngược lại, nếu lòng con mở rộng đón nhận Phúc Âm.

Đời con đầy tình thương, đầy hy vọng vào nước Chúa,

Nếu con quảng đại với anh em, thì con có sung túc trước mắt Chúa.

Của cải đang chiếm địa vị nào trong đời sống con?

Tuyệt đối? Trung bình? Hay thấp nhất?

Nó là chủ nhân hay là đầy tớ của con?

Trước mắt Chúa con đầy tràn hay trống rỗng?

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: