Ave

Ave (kính chào)

là một lời chào hỏi đơn sơ, bình dân.

Nhưng kể từ khi thiên thần Gabriel đã nói lên, tiếng “Ave” đã trở thành thánh.

Vì nó được gắn liền với mầu nhiệm cứu chuộc cao cả.

Tiếng “Ave” gợi lên trong lòng Mẹ Maria bao nhiêu tâm tình thờ lạy, cảm tạ, mến yêu.

“Ave” phải là lời chào của tôi, vui tươi như Mẹ với mọi người.

“Ave” là tiếng loan báo ân sủng, sự hòa giải, đổi mới, phục sinh,

“Ave” là lời cầu chúc phúc lành của Thiên Chúa.

Một linh mục thánh thiện, đã để lại ấn tượng sâu xa trong đời con, vì lòng mến Mẹ Maria, ngài đã trả lời “Ave”  mỗi khi nghe tiếng gõ cửa.

Và trước khi tắt thở, ngài xin mọi người xung quanh giường, hát kinh Magnificat (linh hồn tôi ngợi khen Chúa).

Mỗi ngày ngài thưa “Ave” mấy lần?

Cứ thế mà tổng cộng lại, trong 70 năm,

bao nhiêu lần tiếng “Ave” nở trên miệng Ngài!

Từ đáy lòng yêu mến,

Con muốn dâng lên một triều thiên,

Kết tinh bằng những tiếng “Ave”,

Tốt đẹp nhất của đời con.

Để đổi lại tiếng “Ave” của Giuđa phản bội chào để ra dấu hiệu nộp Chúa Giêsu (Ave, Rabbi),

Đổi lại tiếng “Ave” của quân lính Roma, chào để nhạo báng Chúa Giêsu (Ave Rex Judeorum).

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Xin cho chúng con có lý tưởng thật cao, để từ đó chúng con sẽ đạt tới lợi ích mà không cần giảm bớt nguyện vọng của chúng con.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: