9. Mời Con Ra Khỏi Pháo Đài

Hội Thánh cũng như mỗi giáo dân

Không được tự mãn về đức tin của mình.

Và sung sướng hưởng thụ trong một pháo đài kiên cố.

Ngược lại chúng ta đang tiến trên đường tìm đến Chúa.

Chúa Giêsu cũng tiến trên đường ấy lại gần nhân loại.

Ngài đang đi tìm con, tìm bác xích lô, tìm bà quét đường, như Ngài tìm ông Lêvi, tìm bà Samari, tìm các môn đệ đang lao lực trong thuyền.

Từ thưở sơ khai đạo Kitô đã được gọi là “đường” (Cv 9,2).

Chúa Giêsu cũng tự xưng mình là “đường” (Ga 14,6).

Xin mời con ra khỏi pháo đài, đó không phải là chỗ của người muốn theo Chúa.

Chúa Giêsu không dạy con: “Hãy ở trong pháo đài”.

Nhưng Ngài kêu gọi con: “Hãy theo Thầy

Hãy đi rao giảng Tin Mừng

Hãy đi khắp thế gian

Làm chứng nhân cho Thầy

Đến tận cùng thế giới”.

HY. NGuyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: