9. Mời Con Ra Khỏi Pháo Đài

Hội Thánh cũng như mỗi giáo dân

Không được tự mãn về đức tin của mình.

Và sung sướng hưởng thụ trong một pháo đài kiên cố.

Ngược lại chúng ta đang tiến trên đường tìm đến Chúa.

Chúa Giêsu cũng tiến trên đường ấy lại gần nhân loại.

Ngài đang đi tìm con, tìm bác xích lô, tìm bà quét đường, như Ngài tìm ông Lêvi, tìm bà Samari, tìm các môn đệ đang lao lực trong thuyền.

Từ thưở sơ khai đạo Kitô đã được gọi là “đường” (Cv 9,2).

Chúa Giêsu cũng tự xưng mình là “đường” (Ga 14,6).

Xin mời con ra khỏi pháo đài, đó không phải là chỗ của người muốn theo Chúa.

Chúa Giêsu không dạy con: “Hãy ở trong pháo đài”.

Nhưng Ngài kêu gọi con: “Hãy theo Thầy

Hãy đi rao giảng Tin Mừng

Hãy đi khắp thế gian

Làm chứng nhân cho Thầy

Đến tận cùng thế giới”.

HY. NGuyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Tham tài thì tự mình tìm hình phạt, yêu khó nghèo thì sản sinh vương miện.- Thánh Benedictus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: