3. Bấy Lâu Con Chưa Yêu Người

Qùi gối trước nhà tạm, con nghe tiếng Chúa lặp đi lặp lại với con: “Con hãy yêu người như mình vậy”.

Con đã hiểu đòi hỏi của Chúa.

Nhìn lại đời con, con thấy rõ: bấy lâu nay con chưa yêu người như mình vậy.

Con chưa thực hành đúng lời Chúa.

Con chỉ “yêu người thua mình vậy!”

Thế mà con vẫn nghĩ mình sống bác ái!

Con là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu!

Thánh Phaolô đã thực hiện đúng lời đòi hỏi của Chúa: “Nào ai yếu đuối, mà tôi lại không phải yếu liệt?”

“Ai vấp ngã, mà tôi lại không bỏng rồi?” (2 Cr 11,29).

Thánh Phaolô cũng viết cho giáo đoàn Rôma: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rm 12,15).

Bố thí mấy đồng, đóng góp cho bạn nhân bão lụt, động đất, cho mấy bộ quần áo cũ hết mốt, lỗi thời, chưa đủ.

Con phải thương người anh em con, như chính tay phải con chăm sóc tay trái, lúc con đau nhức.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: