23. Dấu Hiệu Đích Thực Là Một Lời Chúa

Qua mỗi thời đại,

Thiên Chúa đã cắm những dấu hiệu trên trần gian, để hướng dẫn cho nhân loại, đó là các thánh.

Họ là dấu hiệu

của trong sáng,

của khó nghèo,

của trung tín,

của dũng cảm,

của đức tin,

của tình thương, v.v…

Cuộc đời của mỗi vị thánh đều nêu cao một dấu hiệu, một lời Chúa.

Như Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Cha,

Uy nghiêm, dũng cảm, sắt đá, lãnh đạo,

Như Maisen, như Êlia,

Khả kính, khôn ngoan, mục vụ.

Như các thánh nữ tử đạo Xêxilia, Anê, Lucia…

Mỗi người mỗi cách,

mỗi thời đại một dấu hiệu.

Các ngài vẫn  la lên cho nhân loại:

“Có Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu,

Phúc Âm là đường về nước trời,

hãy ăn năn đền tội.

Hãy đổi mới đời sống”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ yêu mến chúng ta, vượt qua sự yêu mến của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại dành cho chúng ta.- Thánh Nilus de Elder

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: