23. Dấu Hiệu Đích Thực Là Một Lời Chúa

Qua mỗi thời đại,

Thiên Chúa đã cắm những dấu hiệu trên trần gian, để hướng dẫn cho nhân loại, đó là các thánh.

Họ là dấu hiệu

của trong sáng,

của khó nghèo,

của trung tín,

của dũng cảm,

của đức tin,

của tình thương, v.v…

Cuộc đời của mỗi vị thánh đều nêu cao một dấu hiệu, một lời Chúa.

Như Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Cha,

Uy nghiêm, dũng cảm, sắt đá, lãnh đạo,

Như Maisen, như Êlia,

Khả kính, khôn ngoan, mục vụ.

Như các thánh nữ tử đạo Xêxilia, Anê, Lucia…

Mỗi người mỗi cách,

mỗi thời đại một dấu hiệu.

Các ngài vẫn  la lên cho nhân loại:

“Có Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu,

Phúc Âm là đường về nước trời,

hãy ăn năn đền tội.

Hãy đổi mới đời sống”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: