22. Thế Gian Cần Dấu Hiệu

Dấu hiệu rất quan trọng, trụ đường càng quan trọng thì dấu hiệu càng nhiều càng rõ.

Hãy thử cất hết dấu hiệu trên các đường phố, xa lộ, trong giây lát, bao nhiêu tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra.

Dù thinh lặng.

Dấu hiệu thay cho con người phải hiện diện.

Dấu hiệu có một ảnh hưởng vĩ đại, trong đời sống của xã hội, kinh tế.

Vì nó có thể thay đổi, chuyển hướng, cả một cuộc hành trình mỗi ngày của từng triệu người.

Thời đại nào cũng có những dấu hiệu, có sức thay đổi những lối sống, những tư tưởng xã hội.

Mỗi lần Chúa muốn gọi con, con cần can đảm để nên một dấu hiệu.

Mặc dù người đời có thể gây rắc rối cho con, thù ghét con.

Điều ấy không có gì lạ, vì dấu hiệu có thể bắt họ dừng lại, thậm chí đi lui, rẽ sang con đường mới.

Chuyển hướng, bỏ đường lối bất công, giả hình, họ theo xưa nay.

Gioan Tẩy giả đã là một dấu hiệu, đã cương quyết bảo Hêrôđê phải dừng lại, đổi hướng.

Gioan đã trả giá bằng mạng sống.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: