22. Thế Gian Cần Dấu Hiệu

Dấu hiệu rất quan trọng, trụ đường càng quan trọng thì dấu hiệu càng nhiều càng rõ.

Hãy thử cất hết dấu hiệu trên các đường phố, xa lộ, trong giây lát, bao nhiêu tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra.

Dù thinh lặng.

Dấu hiệu thay cho con người phải hiện diện.

Dấu hiệu có một ảnh hưởng vĩ đại, trong đời sống của xã hội, kinh tế.

Vì nó có thể thay đổi, chuyển hướng, cả một cuộc hành trình mỗi ngày của từng triệu người.

Thời đại nào cũng có những dấu hiệu, có sức thay đổi những lối sống, những tư tưởng xã hội.

Mỗi lần Chúa muốn gọi con, con cần can đảm để nên một dấu hiệu.

Mặc dù người đời có thể gây rắc rối cho con, thù ghét con.

Điều ấy không có gì lạ, vì dấu hiệu có thể bắt họ dừng lại, thậm chí đi lui, rẽ sang con đường mới.

Chuyển hướng, bỏ đường lối bất công, giả hình, họ theo xưa nay.

Gioan Tẩy giả đã là một dấu hiệu, đã cương quyết bảo Hêrôđê phải dừng lại, đổi hướng.

Gioan đã trả giá bằng mạng sống.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: