18. Với Những Người Ích Kỷ

Không có gặp gỡ, không có va chạm.

Người ích kỷ, chỉ muốn quơ góp, chồng chất về cho mình. Họ thờ cái “tôi”:

Tôi được vinh quang hơn, sung sướng hơn, giầu có hơn, mở rộng ảnh hưởng ra xa hơn.

Muốn được thế, phải bước lên trên người ta, xô lấn tới, đẩy lùi người ta.

Nếu con hay va chạm với anh em, đừng đổ lỗi cho họ, hãy thành thực xét mình.

Có phải cì con ích kỷ không?

Chỉ có nam châm mới hút, chứ hai cục sắt, hai cục đá, hai thanh gỗ, hễ gặp nhau, chỉ phát lửa!

Và nếu hai quả bom chạm nhau, thì tiếng nổ càng dư dội, sức tàn phá không lường được!

HY. Nguyễn Văn Thuân

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: