15. Một Lối Sống Thực Tế

Nhiều lúc con muốn chọn một lối sống thực tế, tóm gọn trong một câu, để tập trung vào đó mọi cố gắng, để hiểu, để bắt chước.

Con tưởng thánh Phaolô đã vạch sẵn cho con rồi.

“Sống đối với tôi chính là Đức Kitô” (Pl 1,21).

Tư tưởng này đã khắc sâu trong tâm hồn Phaolô:

“Nếu tôi sống, chính cho Chúa mà tôi sống, nếu tôi chết, chính cho Chúa mà ta chết.

Vậy dù sống, dù chết, ta vẫn là của Chúa.

Vì chưng Đức Kitô đã chết và sống lại, là để làm Chúa kẻ chết và người sống” (Rm 14,8-9).

“Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì không còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2 Cr 5,15).

Đức Chúa Cha đã dạy:

“Đây là Con Chí Aí của Ta, các ngươi hãy nghe Ngài” (Mt 17,5).

Hãy để Chúa Giêsu kéo dài cuộc đời Ngài trong con.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: