15. Một Lối Sống Thực Tế

Nhiều lúc con muốn chọn một lối sống thực tế, tóm gọn trong một câu, để tập trung vào đó mọi cố gắng, để hiểu, để bắt chước.

Con tưởng thánh Phaolô đã vạch sẵn cho con rồi.

“Sống đối với tôi chính là Đức Kitô” (Pl 1,21).

Tư tưởng này đã khắc sâu trong tâm hồn Phaolô:

“Nếu tôi sống, chính cho Chúa mà tôi sống, nếu tôi chết, chính cho Chúa mà ta chết.

Vậy dù sống, dù chết, ta vẫn là của Chúa.

Vì chưng Đức Kitô đã chết và sống lại, là để làm Chúa kẻ chết và người sống” (Rm 14,8-9).

“Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì không còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2 Cr 5,15).

Đức Chúa Cha đã dạy:

“Đây là Con Chí Aí của Ta, các ngươi hãy nghe Ngài” (Mt 17,5).

Hãy để Chúa Giêsu kéo dài cuộc đời Ngài trong con.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: