1. Maria, Mẹ của tôi

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con, hiệp nhất với Chúa Giêsu con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con, để cảm thấy mình và mọi người anh em của con.

Xin Mẹ hãy đến và sống trong con. Cùng Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ.

Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế.

Trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi.

Trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của Mẹ.

Trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của Mẹ.

Trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương, để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu.

Trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại.

Trong đức tin sắt đá của Mẹ, giữa muôn vàn thử thách vì nước trời.

Trong niềm hy vọng của Mẹ, luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự.

Trong sự vẹn toàn các nhân đức của Mẹ trong Chúa

Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo.

Trong con, xin Mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh.

Xin Mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người.

Xin Mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.

Con xin dâng mình cho Mẹ.

Tất cả cho Mẹ.

Hôm nay và mãi mãi đến muôn đời

Con sống tin thần Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse.

Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả linh hồn.

Con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của Mẹ,

nỗi thao thức của mẹ,

cuộc chiên đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu.

Amen.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện  Từ khóa:

Dùng tâm hồn yêu thương để tiếp thu tất cả những hy sinh nhỏ, thì sẽ làm cho Thiên Chúa của sự thánh thiện một niềm vui lớn; Ngài chỉ vì một ly nước lã, mà ban cho mọi kẻ tin sống hạnh phúc như biển cả.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: