1. Maria, Mẹ của tôi

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con, hiệp nhất với Chúa Giêsu con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con, để cảm thấy mình và mọi người anh em của con.

Xin Mẹ hãy đến và sống trong con. Cùng Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ.

Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế.

Trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi.

Trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của Mẹ.

Trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của Mẹ.

Trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương, để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu.

Trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại.

Trong đức tin sắt đá của Mẹ, giữa muôn vàn thử thách vì nước trời.

Trong niềm hy vọng của Mẹ, luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự.

Trong sự vẹn toàn các nhân đức của Mẹ trong Chúa

Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo.

Trong con, xin Mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh.

Xin Mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người.

Xin Mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.

Con xin dâng mình cho Mẹ.

Tất cả cho Mẹ.

Hôm nay và mãi mãi đến muôn đời

Con sống tin thần Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse.

Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả linh hồn.

Con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của Mẹ,

nỗi thao thức của mẹ,

cuộc chiên đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu.

Amen.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện  Từ khóa:

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: