Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên: Xin thương xót con
– Các đặc sứ của Đức giáo hoàng sẽ đóng Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường ở Roma
– Giải thưởng Ratzinger 2016
– Cha Arturo Sosa S.J., Tân Bề trên tổng quyền thứ 31 của Dòng Tên
– Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Tổng tu nghị lần thứ 36
– Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Piô X gặp Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin
– Giới thiệu CD “Palestrina. Missa Papae Marcelli – Hợp xướng” của Ca đoàn Nguyện đường Sistine.

Download (PDF, 576KB)

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: