Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2015

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên: Được gấp trăm
– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục chính toà giáo phận Kontum và Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long
– “Giáo hội được mời gọi sống sứ mạng của mình trong sự trung tín, trong chân lý và trong bác ái”
– Tự do tôn giáo và nhân quyền tại ASEAN.

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: