Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2012

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 24 Thường niên, năm B: Anh em bảo Thầy là ai?
– Sứ giả hòa bình
– Đức Thánh Cha với Hội nghị Hòa bình Quốc tế lần thứ 26 tại Sarajevo
– Các giám mục mới được bổ nhiệm tham dự Hội thảo tại Roma
– Đức hồng y Gianfranco Ravasi: Giáo hội tôn trọng sự tiếp cận đa phương đối với chân lý
– “Bây giờ là lúc Đại kết”.

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: