Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2015

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 14 Thường niên: Không làm được phép lạ
– Công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ thứ 14
– Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông
– Họp báo giới thiệu Đại hội thế giới các gia đình lần thứ tám
– Mười điểm “rút ra” từ Laudato Si’ (tiếp theo).

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: