Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 20/2013

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Năm C: Hãy nhận lấy Thánh Thần

– Thái Lan: Khóa học dành cho những nhà đào tạo trong các chủng viện

– Niên giám Tòa Thánh năm 2013: số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh ở châu Âu và Mỹ

– Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên phong các vị thánh mới

– Cuộc gặp đại kết giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô vàĐức Giáo chủ Tawadros II.

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: