Hình ảnh Ngày Thánh Mẫu 2017

 Chúa nhật – Thánh lễ bế mạc Ngày Thánh Mẫu – NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon 

 Thứ Bảy – Thánh lễ kính Khiết Tâm Mẹ- NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Bảy – Cung nghinh thánh tượng Fatima- NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Bảy – Dâng hoa kính Mẹ – NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Bảy – Lễ Mẹ Lavang – NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Sáu – Văn nghệ mừng Ngày Thánh Mẫu- NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Sáu – Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam- NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Sáu – các buổi hội thảo – NTM 2017. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Sáu – Kính Lòng Thương Xót Chúa. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Thứ Năm – Kiệu Thánh Thể Chúa Giêsu. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Hình ảnh Lễ Khai mạc NTM 2017 kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Carthage, MO, USA.. 
- Đội Phó nhòm THPĐ Nikon

 Hình ảnh sinh hoạt trước lễ Khai mạc NTM 2017, Thứ Năm 3-8. Carthage, Missouri, USA.. 
- Phó nhòm THPĐ Nikon

 Hình ảnh Kiệu và Thánh Lễ Kính Thánh Giuse, Carthage, Missouri, USA.. 
- Phó Nhòm CO.-IL-TX-AR

 Hình ảnh ngày 2 tháng 8-2017 kính thánh Giuse, Carthage, Missouri, USA.. 
- thâu lượm CRM

 youtube: mừng ngày thánh mẫu – Văn Hữu CRM, Carthage, Missouri, USA.. 
- thâu lượm CRM

 Hình ảnh ngày 29 tháng 7-2017 công tác NTM 2017 tại Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, Missouri, USA.. 
- thâu lượm CRM

 Ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2017 tại Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, Missouri, USA.. 
- thâu lượm CRM

 hình ảnh ngày 27 tháng 7 năm 2017 Ngày Thánh Mẫu 2017 tại Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, Missouri, USA.. 
- thâu lượm CRM

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

Chuyên Mục: Sự Kiện  Từ khóa:

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: