Đại hội Thánh Mẫu La Vang 2014 Kỳ III tại Houston Texas

 Ngày Khai Mạc 02-05:  > Video
    Rước Kiệu:  > Xem Hình  > Slide show
    Thánh Lễ:  > Xem Hình  > Slide show
 Thứ Bảy 03-05:  > Xem Hình  > Slide show
    Rước Kiệu & Thánh Lễ:  > Xem Hình  > Slide show
 Chúa Nhật 04-05:  > Xem Hình  > Slide show
    Thánh Lễ Bế Mạc:  > Xem Hình  > Slide show
    Ca Đoàn Tổng Hợp:  > Xem Hình  > Slide show
    Dàn Trống La Vang:  > Xem Hình  > Slide show

Hội Thảo II: Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại
Nghe Bài Giảng của Cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn S.J.

 

Chuyên Mục: Sự Kiện 

Có tình yêu thì không có nhọc nhằn; cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: