Đại hội Thánh Mẫu La Vang 2014 Kỳ III tại Houston Texas

 Ngày Khai Mạc 02-05:  > Video
    Rước Kiệu:  > Xem Hình  > Slide show
    Thánh Lễ:  > Xem Hình  > Slide show
 Thứ Bảy 03-05:  > Xem Hình  > Slide show
    Rước Kiệu & Thánh Lễ:  > Xem Hình  > Slide show
 Chúa Nhật 04-05:  > Xem Hình  > Slide show
    Thánh Lễ Bế Mạc:  > Xem Hình  > Slide show
    Ca Đoàn Tổng Hợp:  > Xem Hình  > Slide show
    Dàn Trống La Vang:  > Xem Hình  > Slide show

Hội Thảo II: Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại
Nghe Bài Giảng của Cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn S.J.

 

Chuyên Mục: Sự Kiện 

Đức Mẹ yêu mến chúng ta, vượt qua sự yêu mến của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại dành cho chúng ta.- Thánh Nilus de Elder

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: