Hội đồng Curiæ Hóc Môn và Gia Định mừng Lễ Acies

Vì sùng kính Đức Maria là điều quan trọng trong Legio Mariæ, mỗi năm vào ngày Lễ Truyền Tin 25-3 (năm nay chuyển sang ngày 8-4) hay ngày nào gần đó, các vị Linh giám cũng như hội viên hoạt động và tán trợ sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ trong ngày trọng đại đó là Acies. Lời tuyên thệ này như lời hứa trung thành với Nữ Vương Legio và để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới.Theo tinh thần Thủ bản Legio: “Mỗi Curia có nhiệm vụ hội họp đúng kỳ hạn những thành viên thuộc địa hạt của mình, để họ làm quen với nhau và thắt chặt tinh thần đoàn kết” (SL 287). Vì “Acies là cuộc tổng tập họp hằng năm của Legio. Vậy phải nhấn mạnh sự hiện diện của mỗi hội viên trong kỳ đại hội này là điều quan trọng” (SL 289). Sáng Thứ Hai, ngày 8-4-2013, Hội đồng Curia Hóc Môn thuộc Comitium Sài Gòn III và Hội đồng Curria Gia Định trực thuộc Senatus Việt Nam đã tổ chức Đại hội Acies, tại Giáo xứ Ba Thôn và Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang.

Tại Giáo xứ Ba Thôn, Giáo hạt Hóc Môn, TGP. Sài Gòn

“Một ngày náu nương nơi Nhà Chúa,
Hơn vạn ngày trôi dạt chốn dương gian.”  (Tv 84,11)

Với tâm tình và ước nguyện trên, lúc 8g00, khoảng 600 hội viên viên Legio Mariæ (hoạt động và tán trợ) trong giáo hạt đã tề tựu tại Thánh đường Giáo xứ Ba Thôn, sau đó là khai mạc khởi đầu bằng nguyện Kinh Mân Côi 5 mầu nhiệm mùa Vui và tiếp theo là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ và thánh lễ trọng thể.

Trước khi các hội viên dâng mình, Cha Gioan Maria Vianney, Linh giám Legio Mariæ Giáo xứ Bà Điểm, chia sẻ cho mọi người ý nghĩa của việc dâng mình. Ngài nói: “… Trong ngày tận hiến cho Đức Mẹ hôm nay, mỗi hội viên Legio không thể quên vị Thánh luôn yêu mến và sống gắn bó với Mẹ là Thánh Louis Marie Grignion de Montford. Ngài đã từng nói: ‘Tận hiến cho Đức Mẹ là dâng trọn đời mình cho Đức Trinh Nữ để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu qua Mẹ Maria’. Tận hiến cho Đức Mẹ có nghĩa là chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình: công việc, trái tim, khối óc, thân xác và linh hồn để Thiên Chúa được tôn vinh nơi những công việc nhỏ bé trong sự khiêm tốn. Chúng ta phải noi gương Mẹ Maria theo công thức tận hiến của Thánh Montford ngay cả những gì chúng ta sở hữu, bên trong và bên ngoài, cả những nhu cầu tốt lành của chúng ta, cả quá khứ hiện tại và tương lai đều được phó thác cho Mẹ. Qua Mẹ Maria để tận hiến trước hết là cho Mẹ để Mẹ sắp xếp như ngài muốn và vinh danh Thiên Chúa. Do đó, khi tận hiến cho Mẹ là động thái để chúng ta nương mình đi vào con đường Phúc âm, tức là dâng mình cho Mẹ một cách nào đó là chúng ta chết cho chính mình…”

Nghe bài chia sẻ của Cha Linh giám Gioan Maria Vianney

Sau bài chia sẻ của Cha Linh giám Gioan Maria Vianney là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ. Mở đầu, Cha Linh giám Gioan Maria Vianney làm phép ảnh tượng và cử hành nghi thức tuyên hứa, tay phải đặt lên Vexillum và miệng đọc lớn tiếng: “LẠY NỮ VƯƠNG LÀ MẸ CON, TOÀN THÂN CON THUỘC VỀ MẸ, VÀ MỌI SỰ CỦA CON LÀ CỦA MẸ”. Tiếp theo, toàn thể hội viên Legio Mariæ sắp thành hàng đôi tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ với lời tuyên hứa trên.

Đúng 10g30, Thánh lễ do Cha Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú, Linh giám Hội đồng Curia, chủ tế, với sự hiện diện của Ban Quản trị Hội đồng Curia Hóc Môn vá các Præsidia trong giáo hạt.

Sau Thánhh lễ là buổi liên hoan khá vui nhộn. Ngày Đại hội Acies chấm dứt vào khoảng hơn 13g00. Mọi người chia tay ra về trong hy vọng niềm vui sẽ lớn dần lên với tinh thần yêu thương của những quân binh Mẹ.

Tại Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Giáo hạt Gia Định

Đúng 10g00, gần 300 hội viên viên Legio Mariæ (hoạt động và tán trợ) trong giáo hạt đã tề tựu tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, sau đó các Đạo binh của Đức Mẹ đã suy niệm 5 mầu nhiệm Mân Côi Mùa Vui với 50 Kinh Kính Mừng rất sốt mến để mở đầu cho nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ và Thánh lễ trọng thể mừng Lễ Truyền Tin.

Trước khi các hội viên dâng mình, Cha Giuse Pham An Ninh, Linh giám Hội đồng Curia Gia Định, đã chia sẻ cho mọi người ý nghĩa của Đại hội Acies. Ngài nói: “… Danh từ Latinh “Acies” chính là “Đạo binh xếp hàng vào trận” rất thích hợp với nghi lễ mà các hội viên chúng ta họp nhau nơi đây thành đoàn thể, lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio, và để nhận lãnh nơi Mẹ sức mạnh và phúc lành. Đây cũng là lời kinh của Legio, trích từ sách Diễm Ca: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận” (Dc 6,10)… để nói đến ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ mà các hội viên Legio sắp thực hiện, khi lặp lại lời hứa trung thành với Đức Nữ Vương, để cùng với Mẹ thưa lời xin vâng trong cuộc sống, và nhận lãnh nơi Đức Mẹ sứ vụ loan Tin Mừng cho mọi người…”.

Sau bài chia sẻ của Cha Linh giám Giuse là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ. Ngài đã mở đầu nghi thức tuyên hứa, tay phải đặt lên Vexillum và miệng đọc lớn tiếng: “LẠY NỮ VƯƠNG LÀ MẸ CON, TOÀN THÂN CON THUỘC VỀ MẸ, VÀ MỌI SỰ CỦA CON LÀ CỦA MẸ”. Tiếp theo, toàn thể hội viên Legio Mariæ sắp thành hàng đôi tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ với lời tuyên hứa trên.

Đúng 11g00, Thánh lễ do Cha Linh giám Giuse chủ tế, với sự hiện diện của  Ban Quản trị Hội đồng Curia Gia Định và các Præsidia trong giáo hạt.

Trong bài giảng, Cha Linh giám Giuse đã khai triển 3 tin mừng lớn trong ngày lễ hôm nay, đó là: Đức Giêsu nhập thể cứu đời để thực hiện kế hoạch yêu thương của Chúa Cha (Bài đọc 2: Dt 10,4-10); Đức Maria qua lời Xin Vâng đã nhận lời cộng tác vào công trình cứu độ ấy (Bài Tin Mừng: Lc 1,26-38); và tin mừng dành cho toàn thể nhân loại, vì danh xưng của Đức Kitô là “Đấng ở cùng chúng ta” (Bài đọc 1: Is 7,10-14).

Cuối cùng, ngài nhấn mạnh: “… Thời Đức Mẹ, ai cũng mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ mình Đức Mẹ được diễm phúc đón nhận. Chúa chọn Đức Mẹ, đó là do ơn lành nhưng không của Chúa, nhưng cũng vì Đức Mẹ có tâm hồn khiêm nhường đón nhận.

Vì khiêm nhường nên Đức Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Mẹ đã có chương trình riêng. Chương trình đó là sống độc thân trinh khiết. Đó là một chương trình tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa ngỏ ý muốn Đức Mẹ theo chương trình của Chúa, Đức Mẹ đã mau mắn từ bỏ chương trình riêng tư để đi vào chương trình của Thiên Chúa. Đức Mẹ nhận biết rằng, chương trình của Chúa là vô cùng tốt đẹp, còn chương trình riêng chỉ là bất toàn. Thánh ý Thiên chúa là tuyệt đối, còn ý riêng chỉ là khiếm khuyết.

Vì khiêm nhường nên Đức Mẹ phó thác trọn vẹn vận mạng trong tay Chúa. Khi thưa Xin vâng, Đức Mẹ đã mạnh dạn vượt qua những toan tính dè dặt của người đời để nép mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Vì đã thưa Xin vâng, nên Đức Mẹ chấp nhận tất cả, dù chưa hiểu hết Thánh ý Thiên Chúa. Thái độ khiêm tốn chấp nhận của Đức Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương. Nước chảy xuống chỗ trũng. Ân huệ Thiên chúa đổ xuống tâm hồn khiêm nhường. Càng khiêm nhường càng nhận được nhiều ân phúc. Đức Mẹ có một tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, nên Đức Mẹ đã nhận được đầy tràn ân phúc của Thiên chúa, nhận được chính Ngôi Hai Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ân phúc. Thế nên, hôm nay Giáo Hội mừng thánh lễ này để nhắc nhớ cho chúng ta một xác tín con đường cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại là con đường khiêm nhường. Tất cả chúng ta qua Giáo hội hãy hướng lên Chúa Giêsu, hướng lên Mẹ Maria để học bài học khiêm nhường. Chúng ta hãy xác tín không có con đường nào khác dẫn đến ơn cứu độ là khiêm nhường…” .

Kinh nguyện kết thúc được các hội viên Legio vang lên đã khép lại lễ Dâng mình cho Đức Mẹ của Curia Gia Định.

Sau Thánh lễ, toàn thể anh chị Legio chụp hình lưu niệm với Cha Linh giám Giuse và chia sẻ với nhau bữa tiệc trà thân mật tại hội trường giáo xứ để thắt chặt thêm tình đoàn kết dấn thân phục vụ Nước Trời.

Xin chúc mừng quý anh chị Legio Mariæ đã có một ngày đại hội Acies thật sốt sắng. Chúc quý anh chị luôn nhiệt thành trong sứ vụ và trở thành những trung gian hữu hiệu, để Đức Maria tiếp tục phục vụ các phần chi thể của Đức Kitô Phục Sinh trong thế giới hôm nay.

An Duy

Chuyên Mục: 3. Senatus VN 

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: