Curia Hóc môn phát triển 2 Praesidia Junior

Trong Phiên họp Hội đồng Curia Hóc Môn vừa qua, ngày 11/08/2016 tại GX Bà Điểm với sự tham dự gần 70 Ủy viên Senior và Junior. Trong phiên họp, sau phần Báo cáo Quỹ, có phần Bổ nhiệm Tân Ban Ủy Viên của Praesidium Đức Nữ Trung Tín TT, GX Tân Đông và Tân Ủy Viên Thư Ký Đức Mẹ Mân Côi, GX Tân Mỹ.

Đặc biệt, anh Trưởng Curia đã công bố và giới thiệu với Hội đồng Curia Hóc môn về Junior Bà Điểm: Sau bốn tháng, Curia Junior được thành lập và hoạt động, ngày hôm nay Junior đã tăng số lượng Hội viên từ 59 lên 90 em. Do đó, Cha linh giám đã quyết định thành lập thêm 2 đội mới để các em dễ sinh hoạt và cầu nguyện.

Thủ bản Số Lề 166, mục 22 có nói rằng:…Quân đội nào cũng luôn luôn dự phòng cho tương lai mình bằng cách thiết lập những trường huấn luyện quân sự. Cũng vậy, mỗi Praesidium phải xem việc thiết lập một Praesidium thiếu niên như phần thiết yếu cho sự sống còn của mình

Tuy nhiên lập một đơn vị Junior đã khó nhưng giữ gìn và phát triển còn khó hơn vì dễ biến tướng Legio Junior chỉ còn là ‘Câu Lạc Bộ Nhí” vì chủ yếu sinh hoạt múa ca mà quên đi cốt lõi của Hội viên Legio là đời sống Hoạt động Tông đồ và Cầu nguyện phải đi đôi với nhau.

Mục đích mời gọi các em vào Junior là để rèn luyện và thánh hóa các em trên con đường đạo đức và là môi trường nuôi dưỡng ơn gọi.

Do đó khi gia nhập hàng ngũ Legio, các em đã thực thụ trở thành những con người Tông Đồ của Đức Mẹ. Bởi đó, Curia Hóc Môn luôn hướng dẫn các em cũng phải sống và hoạt động như những hội viên trưởng thành “ Nhiều người xin bớt kinh để dễ mời trẻ gia nhập Legio. Nhưng điều đó đi ngược lại tôn chỉ và Linh đạo của Legio. Curia Hóc Môn luôn lấy đời sống cầu nguyện là Kim Chỉ Nam cho mọi Hoạt động Tông đồ, thân xác cần không khí để hô hấp, Linh hồn người hội Viên Legio cần Kinh Mân Côi Hơi thở cần cho thân xác thế nào, chuỗi Môi Khôi cần cho buổi họp Legio như thế.” (TBSL.229).

Cầu nguyện cần thiết đối với người Kitô hữu, nhưng còn cần hơn đối với những người dấn thân trong ơn gọi dâng hiến. Sở dĩ là cần hơn, vì những người sống đời dâng hiến phải sống trọn cuộc đời mình giữa dòng đời đầy những thử thách và cám dỗ…

Đức Cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: “Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Cầu nguyện phải là ưu tiên hàng đầu: thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động”.

Sau phần Bổ nhiệm và ra mắt 2 Praesidia Juniuor, Curia Hóc Môn đã chúc mừng Bổn Mạng Cha Linh giám Gioan M.V. mà ngày hôm nay Cha cho phép chúc mừng đúng trong phiên họp Hội đồng.

Sau đó mọi người cùng liên hoan nhẹ đơn sơ và các em Junnior cũng góp vui chúc mừng cha linh giám bài múa do các em thực hiện.

Ước gì, với sự Linh hướng của Cha Linh Giám Gioan M. V. , Curia hóc Môn sẽ hướng dẫn Junior Hóc Môn phát triển vững vàng trong Ơn Gọi Tông đồ Giáo dân.., Legio là lý tưởng thánh thiện trọn lành chuyển sang đời sống giáo dân. Legio là nước Chúa Kitô thâm nhập vào lớp người sống giữa thế giới ngày nay (Đức Cha Alfred O’Rahilly) (TBSL 122)

Amen.

Đỗ Duy Chung

Chuyên Mục: 3. Senatus VN 

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: