Chào mừng Cha An-tôn Nguyễn Đình Thục, Tân Linh Giám Hội Đồng Senatus Việt Nam

WĐBĐM – Sáng thứ Bảy đầu tháng ngày 5/3/2016, tại Hội trường Giáo xứ Thị Nghè, Hội đồng Senatus Việt Nam đã có phiên họp thường lệ lần thứ 293 – tháng 03/2016. Trong phiên họp này, Hội đồng Senatus đã chào mừng Cha Tân Linh Giám An-tôn Nguyễn Đình Thục, vừa được Đức Tổng giám mục Phao-lô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn ký và bổ nhiệm qua Ủy Nhiệm Thư số 0285 – 160217 04 ngày 17 tháng Hai năm 2016.Phúc trình công tác tông đồ của Præsidium Đức Mẹ Giàu Lòng Xót Thương – Gx. Thị Nghè.

Phúc trình công tác tông đồ của Hội đồng Comitium Đà Lạt.
Phúc trình công tác tông đồ của Hội đồng Curia Gia Định I.

Phúc trình công tác tông đồ của Hội đồng Curia Xóm Chiếu

Sau phần phúc trình công tác của Præsidium Đức Mẹ Giàu Lòng Xót Thương – giáo xứ Thị Nghè và Quý Hội đồng Comitium Đà Lạt, Curiæ Gia Định I và Xóm Chiếu; Anh Trưởng Hội đồng Senatus đã hân hoan chào mừng và giới thiệu Cha Tân Linh Giám An-tôn với Quý Hội đồng Regiæ, Comitia, Curiæ và Præsidia trực thuộc: Cha An-tôn hiện đang là Cha Sở giáo Vinh Sơn Nghĩa Hòa, kiêm Hạt Phó Giáo hạt Chí Hòa. Với 43 năm làm Linh mục, Cha có nhiều điều kiện và kinh nghiệm để giúp đỡ Hội đồng Senatus Việt Nam.


Ngỏ lời với Hội đồng Senatus, Cha Tân Linh Giám cho biết: “…Qua Hội đồng Tư vấn của Đức Tổng, việc bổ nhiệm này theo dự kiến đã diễn ra vào khoảng tháng 10 năm 2014, nhưng do hoàn cảnh khách quan, đến nay Đức Tổng mới ấn ký Quyết định Ủy nhiệm thư Bổ nhiệm. Tôi rất vinh dự được đến đây lần đầu tiên gặp gỡ Anh Trưởng và Quý anh chị Legio Mariæ đại diện cho các Hội đồng trong Hệ thống Legio Mariæ Việt Nam ở đây. Hy vọng thời gian tới, chúng ta sẽ làm quen với nhau nhiều hơn. Vì còn rất mới mẻ, xin các Hội đồng góp ý những tồn tại và gợi ý những việc cần thiết để chúng ta cùng chạy sang số 1, số 2, số 3.., và sẽ cùng chạy nhanh hơn. Xin cảm ơn Quý anh chị”.

Trong phần Huấn từ theo Thủ Bản chương 24, số lề 259 – Cha Tân Linh Giám mời gọi mỗi hội viên Legio Mariæ noi theo gương sáng chói của Thánh Giu-se – Đấng Bảo trợ số một của Legio Mariæ trong việc sống âm thầm hoạt động tông đồ để trở thành một Giu-se của thời đại mới ngày hôm nay qua việc hết lòng yêu mến Chúa và vì Chúa mà chúng ta quảng đại yêu mến và phục vụ anh chị em xung quanh ngõ hầu làm vinh danh Thiên Chúa hơn.

Tham dự buổi họp có 2 Hội đồng Regiæ Ban Mê Thuột và Xuân Lộc; 9 Hội đồng Comitia; 12 Hội đồng Curiæ và 9 Præsidia Senior trực thuộc Hội đồng Senatus, trong đó có Quý Hội đồng tham dự đủ 4 ủy viên: Regia Xuân Lộc; Sài Gòn II; Phú Cường; Thủ Đức II; Xóm Chiếu; và 2 Præsidia Senior là Đức Mẹ Giàu Lòng Xót Thương và Đức Mẹ Cứu Kẻ Liệt Kẻ Khốn.

Phúc trình trong buổi họp là Præsidium Đức Mẹ Giàu Lòng Xót Thương, giáo xứ Thị Nghè; Hội đồng Comitium Đà Lạt; Hội đồng Curiæ Gia Định I và Xóm Chiếu. Số giờ công tác bình quân của hai đơn vị đều trên 2 giờ và tỷ lệ dự họp là 80%, mỗi đơn vị đều thực hiện được trên 40 loại hình công tác chính.

Sau buổi họp, Hội đồng Senatus cùng chụp hình lưu niệm với Cha Tân Linh Giám An-tôn.


 

>> xem thêm hình 

>> xem video Bài huấn từ của Cha Tân Linh Giám

Ban Truyền Thông Senatus

Chuyên Mục: 3. Senatus VN 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: