Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu

WHĐ (25.12.2012) – Ngày 24-12-2012, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu – hiện đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Bahanna – làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu.

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, sinh năm 1954, thụ phong linh mục năm 1999, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc từ năm 2009.

Giám mục Chính toà Bùi Chu hiện nay là Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB, 74 tuổi. Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục chính toà Bùi Chu từ 4-7-2001.

(Nguồn: press.catholica.va)

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Trong các thánh, đi tìm đâu được một vị thương xót chúng ta là những người bất hạnh hơn Đức Mẹ Maria chứ ?- Thánh Antonius

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: