Chương Trình Ngày Thánh Mẫu 2017 tại Dòng Đồng Công, Missouri 03/08 – 06/08/17

Download Pdf file

THỨ TƯ: 02-08-2017 – ÁP NGÀY THÁNH MẪU

SÁNG

10:00 Thánh Lễ cho quí khách hành hương tại Đền Thánh.

11:00 Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (11:00AM-5:30PM).

11:00 Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

CHIỀU

02:00 Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

08:30 Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.

THỨ NĂM: 03-08-2017 – KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU

SÁNG

09:30 Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (09:30AM-6:30PM).

11:00 Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

CHIỀU

02:00 Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

03:00 Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.

07:00 Nghi thức khai mạc Ngày Thánh Mẫu 2017.

Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Lễ Đài – ĐC. Edward M. Rice Chủ tế.

Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài đến Công Trường Nữ Vương Hòa Bình – Phép Lành Thánh Thể tại

Công Trường – Kiệu Thánh Thể về Đền Thánh – Bắt đầu các Giờ Canh Thức Đền Tạ cho tới 6 giờ sáng ngày

hôm sau.

10:00 Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Sáu) tại Đền Thánh.

10:30 Thánh Lễ Cầu Hồn – Cầu cho những người có tên khắc trong Vườn Cầu Nguyện –

tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.

12:00 Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

THỨ SÁU: 04-08-2017 – NGÀY TÔN VINH THÁNH THỂ CHÚA

SÁNG

07:30 Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa cầu cho Các Bệnh Nhân tại Lễ Đài.

08:00 Phong Trào Cursillo họp tại Hội Trường Nhà Dòng.

09:30 Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-6:30PM).

10:00 Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

10:00 Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #1 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

10:00 Chương Trình Cho Giới Trẻ (Trung Học và Đại Học) tại Đồi Canvê tới 3:00p.m. (Nhóm Christ’s Vieteen).

10:00 Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê tới 3:00p.m. (Nhóm Christ’s Vieteen).

10:30 Giờ Chầu Thánh Thể 1 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00 Giờ Chầu Thánh Thể 2 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00 Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

12:00 Hội Thảo về Đức Mẹ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Trương Thịnh Đạt, CRM).

CHIỀU

01:30 Thánh Lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Đền Thánh.

02:00 Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

02:00 Hội Thảo Linh Mục và Tu Sĩ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS, Sơ Việt Châu, OP).

03:00 Giờ Chầu Thánh Thể 3 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

03:00 Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.

04:30 Tổng Dượt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.

07:00 Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính CTTĐ VN tại Lễ Đài. – Đức TGM George Lucas Chủ tế & Giảng thuyết

09:00 Văn Nghệ Mừng Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 40 tại Lễ Đài.

10:00 Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Bảy) tại Đền Thánh.

10:00 Phút Tâm Giao “Soul2Soul” tại Hội Trường CTTĐVN (Christ’s Vieteen).

12:00 Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

THỨ BẢY: 05-08-2017 – NGÀY ĐỀN TẠ KHIẾT TÂM MẸ

SÁNG

07:30 Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang – Cầu cho Linh Mục, Tu Sĩ & Ơn Gọi Tu Trì tại Lễ Đài.

ĐC Kevin W. Vann Chủ tế

07:30 Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hội Trường Nhà Dòng.

09:00 Thánh Lễ của Đạo Binh Đức Mẹ tại Đền Thánh.

09:30 Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-4:30PM).

10:00 Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

10:00 Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #2 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

10:00 Chương Trình Cho Giới Trẻ (Thiếu Nhi Thánh Thể) tại Đồi Canvê tới 3:00p.m. (Nhóm Christ’s Vieteen).

10:00 Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê tới 3:00p.m. (Nhóm Christ’s Vieteen).

10:30 Thánh Lễ – Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện.

10:30 Thánh Lễ – Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tại Đền Thánh.

12:00 Thánh Lễ – Thiếu Nhi Thánh Thể tại Đền Thánh.

12:00 Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

12:00 ƠN GỌI 007 (cho sinh viên Trung Học và Đại Học) tại Hội Trường Nhà Dòng (do Các Linh Mục & Tu Sĩ).

CHIỀU

01:30 Thánh Lễ & Họp – Phong Trào Tông Đồ Fatima tại Đền Thánh.

02:00 Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

02:00 Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #3 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

04:30 Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima – ĐC. Edward M. Rice Chủ sự

06:00 Tổng Dợt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.

08:00 Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria tại Lễ Đài. ĐC. John J. Leibrecht Chủ tế

10:00 Văn Nghệ và Xổ Số NTM 2017 tại Lễ Đài.

10:00 Phút Tâm Giao “Soul2Soul” – tại Hội Trường CTTĐVN (Christ’s Vieteen).

12:00 Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

CHÚA NHẬT: 06-08-2017 – BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

SÁNG

06:00 Hiệu báo thức.

07:00 Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc NTM 2017 tại Lễ Đài. – ĐC Joseph R. Binzer Chủ tế & Giảng thuyết.

Loan báo Ngày Thánh Mẫu 2018.

Lưu ý những chữ viết tắt: NTM: Ngày Thánh Mẫu; HTCTTĐVN: Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: