Bản tin Ngày Thánh Mẫu – Dòng Đồng Công

Ngày Thánh Mẫu 2014 tại Carthage Missouri

“TRẺ GIÊSU TRỞ  VỀ NHÀ VÀ VÂNG PHỤC CHA MẸ”(Lc 2:51)

từ thứ Năm ngày 07 đến Chúa Nhật ngày 10 tháng 08

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Kính yêu Đức Mẹ thì nhất định có thể đạt tới sự bền chí.- Thánh Bernard of Montjour

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: