Bản tin Ngày Thánh Mẫu – Dòng Đồng Công

Ngày Thánh Mẫu 2014 tại Carthage Missouri

“TRẺ GIÊSU TRỞ  VỀ NHÀ VÀ VÂNG PHỤC CHA MẸ”(Lc 2:51)

từ thứ Năm ngày 07 đến Chúa Nhật ngày 10 tháng 08

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: