Bản tin Ngày Thánh Mẫu – Dòng Đồng Công

Ngày Thánh Mẫu 2014 tại Carthage Missouri

“TRẺ GIÊSU TRỞ  VỀ NHÀ VÀ VÂNG PHỤC CHA MẸ”(Lc 2:51)

từ thứ Năm ngày 07 đến Chúa Nhật ngày 10 tháng 08

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: