Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel dấn thân đối thoại hòa bình

ROMA. Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Đức TGM Giuseppe Lazzarotto, tuyên bố sẽ tận tụy hoạt động cho sự đối thoại và hòa bình tại Trung Đông.

Đức TGM Lazzarotto người Italia, năm nay 70 tuổi, cho đến nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Australia. Hôm 18-8-2012), Ngài đã được ĐTC bổ nhiệm làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem tức là nơi chính quyền Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức TGM Lazzarotto nói: ”Đây là một thách đố mà tôi vui mừng chấp nhận, vì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tiếp tục công việc đã được các vị tiền nhiệm của tôi tận tụy và quảng đại thi hành trong những năm gần đây. Tôi sẽ theo vết các vị ấy, và tiếp tục góp phần trọn vẹn vào công cuộc đối thoại và hòa bình”.

Đức TGM Lazzarotto đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Giordani và Irak. Trước đó, từ năm 1982 đến 1984 ngài đã phục vụ tại Thánh Địa như một chức sắc ngoại giao cấp dưới.
Về tình hình tại Trung Đông, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh, xác tín rằng chỉ qua đối thoại, người ta mới có thể đồng hành với nhau, và tìm ra những giải pháp công chính và thích hợp hơn, hầu đáp ứng những khát vọng của bao nhiêu người. Họ là đại đa số những người nam nữ thiện chí đang sống tại Thánh Địa, và hằng ngày, từng bước một, đang cố gắng đề con đường dẫn đến hòa bình được mở ra cho tất cả mọi người. Đó cũng là ước nguyện và hy vọng của tôi”

Về tình hình tại Siria, với cộng đoàn Kitô tại miền này đang giữ một vai trò quan trọng như chiếc cầu đối thoại, Đức tân Sứ Thần xác quyết điều này và nói thêm rằng ”Trong tư cách là Đại diện của ĐTC, nhiệm vụ đặc biệt của tôi là giải thích nghĩa vụ đó, để giúp tất cả mọi người tiếp tục và phát triển nghĩa vụ đó” (SD 18-8-2012)

Trần Đức Anh OP

Nguồn: Vietvatican

Chuyên Mục: Giáo Hội Hoàn Vũ 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: