Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Mêhicô

VATICAN. Trong một sứ điệp Video công bố 1 tuần trước cuộc viếng thăm sắp tới tại Mêhicô, ĐTC kêu gọi nhân dân nước này hãy dành thời giờ cầu nguyện một mình trước ảnh Đức Mẹ Guadalupe trong cuộc viếng thăm của ngài.

ĐTC nói: ”Tôi muốn xin anh chị em một điều này là trong thời gian viếng thăm của tôi, là lần thứ 3 tôi đặt chân lên đất Mêhicô, xin anh chị em hãy dành cho tôi vài phút trước ảnh Đức Mẹ. Đó là một ân huệ tôi xin. Anh chị em có thể làm điều đó cho tôi không?”.

Sứ điệp Video của ĐTC được hãng tin NotiMex của Mêhicô phổ biến hôm 3-2-2016. Trong sứ điệp ĐTC trả lời những câu hỏi của nhiều người Mêhicô liên quan đến cuộc viếng thăm ngài sẽ thực hiện tại nước này từ 12 đến 18-2 tới đây. ĐTC nói:

”Tôi sắp tới Mêhicô, không phải như một người khôn ngoan mang theo nhiều điều, sứ điệp, ý tưởng hoặc những giải pháp cho các vấn đề, nhưng tôi đến như một người hành hương, tìm kiếm một cái gì đó nơi nhân dân Mêhicô. Tôi không đi vòng vòng với cái rổ để lạc quyên, vì thế anh chị em đừng bận tâm về vấn đề này. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm đức tin phong phú mà anh chị em đang có, tôi muốn tiếp xúc với đức tin phong phú ấy. Sự phong phú này đến từ sự kiện anh ch iem không phải là một dân tộc mồ côi, nhưng là một dân tộc với một bà mẹ hun đúc niềm hy vọng nơi họ.”

Có nhiều người xin ĐTC giúp đỡ để đương đầu với nạn bạo lực do tham nhũng, ma túy và nạn buôn người ở Mêhicô gây ra, ngài đáp: ”Mêhicô tham nhũng, Mêhicô buôn bán ma túy, Mêhicô của những băng đảng, đó không phải là Mêhicô mà Mẹ chúng ta mong muốn.” ĐTC cũng khẳng định rằng ”dân chúng phải chiến đấu cho hòa bình, nhưng không phải bằng chiến tranh. Tôi muốn là một dụng cụ hòa bình ở Mêhicô, nhưng cùng với tất cả anh chị em. Hiển nhiên là tôi không thể làm điều đó một mình.. Tôi sẽ là người điên nếu tôi nói tôi có thể làm một mình, nhưng cùng với tất cả anh chợ em, cuộc viếng thăm của tôi là một dụng cụ hòa bình”.

ĐTC cũng cho biết cuộc viếng thăm của ngài là để phục vụ niềm tin của dân chúng, với hy vọng niềm tin có thể triển nỡ trong đời sống riêng tư cũng như công cộng. Ngài nói:

‘Đức tin của chúng ta không phải là một đức tin bảo tàng viện và Giáo Hội không phải là một viện bảo tàng. Đức tin của chúng ta là đức tin nảy sinh từ tiếp xúc, từ việc nói với Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu độ chúng ta”. (CNS 3-2-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Chuyên Mục: Giáo Hội Hoàn Vũ 

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: