Bí thư riêng của Đức Thánh Cha trở thành Tổng Giám Mục

VATICAN. ĐTC đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của ngài, Đức Ông Georg Gaenswein, làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Urbisaglia.

Đức Ông Gaenswein người Đức, kế nhiệm Đức TGM James Harvey, người Mỹ, mới được thăng Hồng Y và làm Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

Đức tân TGM Gaenswein năm nay 56 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Freiburg, thụ phong linh mục năm 1984, và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1993 tại Đại Học Ludwig Maximilians ở Munich.

Sau 2 năm làm thẩm phán tại tòa án giáo phận Freiburg, năm 1995, ngài bắt đầu phục vụ tại Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, và năm sau (1996) chuyển sang Bộ giáo lý Đức tin, sau đó làm bí thư riêng của ĐHY Tổng trưởng Joseph Ratzinger.

Sau khi ĐHY trở thành Giáo hoàng, Đức Ông Gaenswein cũng trở thành bí thư riêng của ngài.
Đức TGM Gaenswein biết 5 sinh ngữ: Đức, Ý, latinh, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Có thể ngài sẽ được ĐTC truyền chức GM vào ngày lễ Chúa Hiển Linh, 6-1 tới đây.

Trong nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức TGM Georg Gaenswein sẽ sắp xếp các buổi tiếp kiến của ĐTC.
Giới báo chí nhận xét rằng Tòa Thánh không thông báo ai sẽ là bí thư riêng của ĐTC thay Đức TGM Gaenswein, nên Đức TGM sẽ tiếp tục giúp ngài cùng với Đức Ông Alfred Xuereb người Malta. (SD 7-12-2012)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Vietvatican

Chuyên Mục: Giáo Hội Hoàn Vũ 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: