Bí thư riêng của Đức Thánh Cha trở thành Tổng Giám Mục

VATICAN. ĐTC đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của ngài, Đức Ông Georg Gaenswein, làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Urbisaglia.

Đức Ông Gaenswein người Đức, kế nhiệm Đức TGM James Harvey, người Mỹ, mới được thăng Hồng Y và làm Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

Đức tân TGM Gaenswein năm nay 56 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Freiburg, thụ phong linh mục năm 1984, và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1993 tại Đại Học Ludwig Maximilians ở Munich.

Sau 2 năm làm thẩm phán tại tòa án giáo phận Freiburg, năm 1995, ngài bắt đầu phục vụ tại Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, và năm sau (1996) chuyển sang Bộ giáo lý Đức tin, sau đó làm bí thư riêng của ĐHY Tổng trưởng Joseph Ratzinger.

Sau khi ĐHY trở thành Giáo hoàng, Đức Ông Gaenswein cũng trở thành bí thư riêng của ngài.
Đức TGM Gaenswein biết 5 sinh ngữ: Đức, Ý, latinh, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Có thể ngài sẽ được ĐTC truyền chức GM vào ngày lễ Chúa Hiển Linh, 6-1 tới đây.

Trong nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức TGM Georg Gaenswein sẽ sắp xếp các buổi tiếp kiến của ĐTC.
Giới báo chí nhận xét rằng Tòa Thánh không thông báo ai sẽ là bí thư riêng của ĐTC thay Đức TGM Gaenswein, nên Đức TGM sẽ tiếp tục giúp ngài cùng với Đức Ông Alfred Xuereb người Malta. (SD 7-12-2012)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Vietvatican

Chuyên Mục: Giáo Hội Hoàn Vũ 

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: