Bắt đầu nhận đơn đăng ký Thừa sai Lòng Thương Xót

VATICAN. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng bắt đầu nhận đơn đăng ký trực tuyến của các LM muốn trở thành ”Thừa sai của lòng thương xót” trong Năm Thánh ngoại lệ sẽ bắt đầu từ ngày 8-12 tới đây.

Theo mẫu đơn phổ biến trên mạng (www.im.va) bằng 7 thứ tiếng (Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ đào nha, Ba Lan), các LM thiện nguyện được yêu cầu cung cấp họ và tên, ngày sinh, đại lục, giáo phận, HĐGM và chức năng mục vụ hiện nay.

Các LM ứng sinh được yêu cầu gửi các thông tin lý lịch về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng là cơ quan sẽ tuyển chọn các thừa sai, với sự thỏa thuận của các vị bản quyền và Bề trên dòng liên hệ. Kèm theo lý lịch, LM ứng viên còn được yêu cầu gửi bản quét ảnh (scan) thư của vị bản quyền hoặc bề trên dòng trên giấy chính thức của tòa GM hoặc của Hội dòng.

Trong sắc chỉ ấn định Năm Thánh Lòng Thương xót từ 8-12 năm nay đến 20-11 năm 2016, ĐTC loan báo ý định gửi các thừa sai của lòng thương xót như ”một dấu chỉ mối quan tâm hiền mẫu của Giáo Hội đối với Dân Chúa, để đi sâu vào sự phong phú của mầu nhiệm rất căn bản của đức tin. Các LM thừa sai ấy sẽ được ban năng quyền tha thứ cả những tội dành quyền giải cho Tòa Thánh, để làm nổi bật sứ vụ bao quát của các vị. Nhất là họ sẽ là dấu chỉ sinh động về cách thức Chúa Cha đón nhận những người đang tìm kiếm ơn tha thứ”.

ĐTC sẽ chủ sự lễ sai các thừa sai của lòng thương xót trong lễ Ngày Thứ tư lễ tro 10 tháng 2 năm 2016 (SD 18-8-2015)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: RV

Chuyên Mục: Giáo Hội Hoàn Vũ 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: