Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2016

LEGIO MARIAE
Curia Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Houston Texas

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Ban Tổ Chức Đạo Binh Đức Mẹ Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu 2016 trân trọng kính mời:

Quý Cha, Quý nam nữ tu sĩ và Quý anh chị Đạo Binh Đức Mẹ

về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2016, tại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, 1900 Grand Ave – Carthage, MO 64836.
Đặc biệt năm nay Đạo Binh Đức Mẹ cũng được nhà Dòng cho phép phụ trách Thánh Lễ và giờ Đền Tạ kính Khiết Tâm Mẹ vào sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 8 năm 2016 với chương trình như sau:

8 giờ 00: Tập họp trước Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
8 giờ 15: Kinh khai mạc và suy niệm Mầu nhiệm Kinh Mân Côi
8 giờ 45: Chuẩn bị Thánh Lễ
9 giờ 00: Thánh Lễ

* Lưu ý: Xin quý anh chị đi trong hàng ngũ Legio Mariae trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ chiều thứ Bảy

Vậy chúng tôi tha thiết kính mời Quý Cha, Quý nam nữ tu sĩ và Quý anh chị Đạo Binh Đức Mẹ về tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho tất cả Quân binh đang hoạt động dưới bóng cờ của Mẹ tại Việt Nam và trên Thế giới.

Xin mỗi Curia và Praesidium gởi bó hoa thiêng liêng trước ngày 1-8-16 về email: dbdm@daobinh.com.

Trân trọng xin Quý Cha và Quý anh chị cố gắng hy sinh tham dự để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và quảng bá rộng rãi để có thêm nhiều con cái tham dự Đạo Binh của Mẹ ở khắp nơi.

Trân trọng kính mời,

Houston ngày 15-07-2016
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Ngọc Thiên

Hợp Thỉnh

LM Giovanni Nguyễn Hùng
Linh Giám Curia Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Houston Texas

Bó Hoa Thiêng Liêng

Đạo Binh Đức Mẹ Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu 2016,
Để “cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam, cho mọi người tham dự được nhiều ơn Chúa
và cho tất cả Quân binh đang hoạt động dưới bóng cờ của Mẹ tại Việt Nam và trên Thế giới”,

Gồm số lần: _______ tham dự Thánh Lễ, ______ rước lễ, _______ Kinh Mân côi, ______ việc bác ái, _______ thăm viếng, ________ Hy sinh, _______ chầu Thánh Thể, ______ ngắm đàng Thánh Gía ….

Xin email: dbdm@daobinh.com trước ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Praesidium ___________________________________
Curia ____________________________________
Địa chỉ: _________________________________________________
Tel _________________

Ghi chú: Xin các Tiểu đội mang theo cờ, biểu ngữ (Nếu có) và mặc quần áo chỉnh tề.

Chuyên Mục: Curia Houston TX 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: