Phân Ưu Linh Mục Giuse Đoàn Đình Bảng

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Curia Đức Maria, Mẹ Giáo Hội kính báo:

  hinhcha bang_2

LM. Giuse Đoàn Đình Bảng
Cha Linh Giám Tiên Khởi Curia

Đã được Chúa thương gọi về ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại Mexico

Hưởng thượng thọ 71 tuổi

Curia thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
 Thầy Cả Giuse

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo,

Linh Giám Curia

Lm. Giovanni Nguyễn Hùng


thanhkinhphanuu

***********

Linh cửu hiện quàn tại Nhà quàn Vĩnh Phước
Địa chỉ: 8514 Tybor Dr. Houston, Texas 77074
Chương trình Tang Lễ 

 

Thứ Hai 22-05, Thứ Ba 23-05, Thứ Tư 24-05 và Thứ Sáu 26-05-2017
tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
Địa chỉ: 8503 S. Kirkwood Rd., Houston, TX 77099
6 giờ đến 7 giờ chiều: Thăm Viếng
7:00 Pm Kinh Nguyện (do các Giáo Xứ phụ trách)
7:30 Pm Thánh Lễ
Thứ Năm 25-05-2017
Thánh Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Giáo Xứ Holy Rosary
Địa chỉ: 3617 Milam St., Houston, Texas 77002
6 giờ đến 7 giờ chiều: Thăm Viếng
7:00 Pm Kinh Nguyện (do các Giáo Xứ phụ trách)
7:30 Pm Thánh Lễ
Thứ Bảy 27-05-2017
Thánh Lễ An Táng lúc 11:30 sáng
tại Thánh Đường Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm
Địa chỉ: 1111 St. Joseph Parkway, Houston, Texas 77002
Sau thánh lễ, linh cửu sẽ được di chuyển đến nghĩa trang Earthman Resthaven
Địa chỉ: 13102 North Fwy, Houston, Texas 77060
*  *  *  *  *
Thánh Lễ cuối cùng Linh Mục Giuse Đoàn Đình Bảng tại Basilica of Our Lady Of Guadalupe, Mexico Ngày 12/05/2017
Chuyên Mục: Curia Houston TX 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: