Huấn Từ Tháng 10-2016

LEGIO MARIAE – CURIA ĐỨC MARIA MẸ GIÁO HỘI

HUẤN ĐỨC – NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2015 – 2016

THÁNG 10, 2016

14 MỐI THƯƠNG NGƯỜI

Thương linh hồn 7 mối.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Lời Kinh Thánh:

  • Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su ( 17:9; 20)

9 Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian,

cho chúng là những kẻ Cha đã ban cho Con, và chúng thuộc về Cha.

20 Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi,

nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con,

  • Sách 2 Ma-ca-bê kể  (2 Ma-ca-bê 12:43-46)

43 Ðoạn ông quyên tiền nơi mỗi người và đã gởi về Yêrusalem lối hai ngàn quan tiền để dâng lễ tế đền tội: Ông đã làm một điều rất tốt lành và cao quí, bởi nghĩ đến sự sống lại;

44 vì nếu ông không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn;

45 còn nếu ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an nghỉ cách đạo đức, thì quả là ý nghĩ lành thánh và đạo đức;

46 do đó ông đã xin dâng lễ tế xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi.

Từ những lời trong Kinh Thánh ở trên, chúng ta hãy tìm hiểu xem Giáo Hội dạy về việc cầu nguyện cho người sống và người chết như thế nào:

A- Cầu nguyện cho người còn sống:

Chúng ta thường quá bận rộn không có thời giờ để cầu nguyện, thậm chí cầu nguyện cho chính mình. Để tâm hồn nhận được sự bình an do lòng tin vào ơn Chúa, đôi khi chúng ta e ngại lời cầu nguyện của mình không có hiệu quả nên chúng ta thường xin người khác cầu nguyện cho mình. Khi không tự tin và không đủ kiên trì trong lời cầu nguyện của mình, thì làm sao chúng ta có thể cầu thay nguyện giúp cho người khác được ? Lời Chúa trong ngày chúa nhật 29 mùa thường niên hôm nay (Lk 18:1-8), Chúa dạy chúng ta kiên trì trong lời cầu nguyện, kể cả cầu nguyện cho mình và cho người khác. Chúng ta thường hẹp hòi ích kỷ khi cầu nguyện cho người khác, nếu có thì lại cầu nguyện cho họ gặp sự rủi ro, thua kém mình, chẳng khác nào chúng ta nhờ qua Chúa “trả thù” giúp cho mình, vì họ đã làm điều gì đó thiệt hại cho chúng ta.

Hãy quảng đại tập cầu nguyện cho người khác, thậm chí cầu nguyện cho kẻ thù của mình nữa. Chúa Giê-su cầu nguyện cho những kẻ thuộc về Ngài vì Cha Ngài đã trao phó họ cho Ngài. Ngay cả khi họ không xứng đáng đối với Ngài và có lúc họ đã làm cho Ngài đau buồn. Rất khó để có thể cầu nguyện cho người khác một cách vô vị lợi. Càng khó hơn khi cầu nguyện cho kẻ thù. “Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lk 6:28). “Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin.” (2Tx 1:11). Cầu nguyện cho người còn sống vì nhiều người không thể cầu nguyện cho chính họ. Họ không biết phải cầu nguyện như thế nào, trong khi mọi người đều cần giữ mối quan hệ với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện vì Ngài là cùng đích của đời sống con người. Nếu chúng ta không làm được gì cụ thể cho mọi người thì cứ cầu nguyện cho họ được hạnh phúc, được tốt hơn bản thân của chúng ta.

B- Cầu nguyện cho người đã qua đời:

Tất cả các tín hữu họp thành một thân thể trong Chúa Kitô, nên công nghiệp của người này được chia sẻ cho người khác. Đó là tín điều các thánh thông công. Thành phần trong Hội Thánh duy nhất gồm:

1 . Hội Thánh khải hoàn: Là những tín hữu đã qua đời và đang hưởng phúc trên thiên đàng.

2 . Hội Thánh đau khổ: Là những tín hữu đã qua đời, nhưng chưa được hưởng phúc thiên đàng, vì không có lỗi nặng, không mất ơn nghĩa với Chúa nên không bị giam cầm trong hoả ngục, mà phải vào luyện ngục để đền cho xong những phần thiếu sót còn lại.

3 . Hội Thánh chiến đấu: Là những tín hữu còn đang hiện diện trên trần gian và đang trên đường tiến về Nước Trời, với những khó khăn trở ngại phải vượt qua.

Sách Giáo Lý Công Giáo xác minh: Hội Thánh gọi nơi thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục”. (SGLCG số 1030-1031)

“Các Thánh Thông Công” hay sự hiệp thông các thánh  (Communo sanctorum), được Sách Giáo Lý Công Giáo giải thích ở số 946-962. Trong sự hiệp thông này, các Thánh trên Trời không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Đối các linh hồn trong luyện ngục, chúng ta, những người còn đang sống, dâng công đức và lời cầu nguyện cho các Ngài, đồng thời các Ngài cũng phù hộ giúp sức cho chúng ta trong đời sống tại thế này. Những người còn đang sống, chia sẻ đời sống và cầu nguyện cho nhau.

Còn hơn một tháng nữa, Giáo Hội sẽ kết thúc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Một ít thời gian còn lại chúng ta hãy giúp các linh hồn lãnh nhận ơn toàn xá mà chúng ta được hưởng. Và tháng các linh hồn sắp tới, là thời gian Giáo Hội mời gọi các tín hữu hướng về các linh hồn nơi luyện tội để cầu nguyện cho họ. Một vị thánh lúc sinh thời đã nói: “Ai đó sẽ không được lên trời nếu lúc còn sống họ đã không bao giờ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội.”

Related posts