Audio Huấn từ của Cha Linh Giám Curia Tháng 09-2015

Phiên Họp Curia Đức Maria, Mẹ Giáo Hội ngày 20-09-2015 tại nhà Fatima, Houston Texas.

Sách Thiêng Liêng: Sách Thủ Bản trang 181-182 # 263-264, “Thánh Micae và Thánh Gabirie”.

>> Huấn từ của Cha Linh Giám Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên Mục: Huấn Từ Cha LG Curia 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: