Audio Huấn từ của Cha Linh Giám Curia Tháng 09-2015

Phiên Họp Curia Đức Maria, Mẹ Giáo Hội ngày 20-09-2015 tại nhà Fatima, Houston Texas.

Sách Thiêng Liêng: Sách Thủ Bản trang 181-182 # 263-264, “Thánh Micae và Thánh Gabirie”.

>> Huấn từ của Cha Linh Giám Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên Mục: Huấn Từ Cha LG Curia 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: