Suy niệm Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng A

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2

Thứ Tư – Trang 3

Thứ Năm – Trang 4

Thứ Sáu – Trang 5

Thứ Bảy – Trang 6

 – o O o –

Thứ hai

Lời Chúa

Mt 8,5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Suy niệm

Chương 8 và 9 của Tin Mừng Mathêu ghi lại 10 phép lạ Chúa Giêsu làm, cho thấy người chính là Đấng Messia của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa chữa lành cho đầy tớ của viên đại đổi trưởng nhờ vào lòng tin mạnh mẽ của ông.

Niềm tin vững vàng của viên đại đội trưởng thể hiện bằng việc làm: đến xin Đức Giêsu chữa bệnh cho đầy tớ của ông. Vì xin ai điều gì, là tin người đó có, và sẵn lòng cho điều mình xin. Niềm tin thật mạnh mẽ: ông tin Đức Giêsu chữa khỏi bệnh dù Ngài không cần đến nhà ông. Ông tin vào chính bản thân Chúa hơn là việc Người làm. Đức Giêsu khen ngợi đức tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng, đồng thời cũng loan báo cho người Do thái biết: nhiều người trong chư dân thiên hạ sẽ được ơn cứu độ.

Chúng ta là những người con của Chúa, nhiều lần chúng ta cũng như viên đại đại trưởng trong bài Tin mừng hôm nay, đến xin Chúa ban cho ta những ơn cần thiết. Tuy nhiên Chúa ta có hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Ngài hay không? Câu trả lời tùy vào thái độ của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: