Bài đọc và Suy niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lm. Gs. Nguyễn Thành Hiến

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh – Trang 1

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh - Trang 2

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh - Trang 3

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh - Trang 4

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh - Trang 5

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh - Trang 6

 

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-32

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, xin hãy nghe những lời này:

“Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ, mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng, Ðavít đã nói về Người rằng:

‘Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông; vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Ðấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa’.

“Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về tổ phụ Ðavít rằng: ngài đã băng hà, đã được an táng và lăng tẩm của ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì ngài là tiên tri, và biết Thiên Chúa đã thề hứa với ngài sẽ cho một người trong dòng dõi ngài ngồi trên ngai vàng của ngài, nên thấy trước, ngài đã nói về việc Chúa Kitô phục sinh, vì Người không phải bị bỏ rơi trong cõi chết, và xác Người không bị huỷ diệt. Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy”.

Phúc Âm: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy 2 thái độ trước việc phục sinh của Chúa: Tin và phủ nhận; 2 thái độ này cũng tồn tại trong cách sống của tôi.

Thái độ thứ nhất là tin. Chúa phục sinh hiện ra với các bà đạo đức; các bà đã tin. Các tông đồ cũng tin Chúa đã sống lại và Phêrô đã mạnh dạn làm chứng về sự phục sinh. Lời làm chứng của các tông đồ đã quy tụ một số đông các tín hữu. Tin mừng phục sinh này cũng được loan báo cho tôi.

Thái độ thứ hai là phủ nhận việc phục sinh. Việc phủ nhận này không phải do không biết; nhưng là muốn đảo lộn một sự thật để duy trì địa vị của mình. Đại diện cho những người phủ nhận việc phục sinh là các thượng tế và luật sĩ. Binh lính cũng vì chút lợi nhỏ nhoi mà dập tắt chân lý.

Tôi gặp thấy hình ảnh mình nơi hai thái độ này. Mặc dù đã tin nhận mầu nhiệm Phục Sinh, mỗi năm đều mừng trọng thể nhưng biết đâu cách sống của tôi đã bóp chết chân lý về việc sống lại. Đó là khi tôi chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc đời này mà quên đầu tư cho đời sau. Đó là khi tôi chỉ biết có ngày nay mà không nghĩ gì đến tương lai, khi chỉ tìm lợi lộc trần gian mà quên đi con đường sự sống và đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa” khi nhắm mắt lìa đời.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, đời chúng con được đổi mới nhờ tin rằng Chúa sống lại. Xin hướng dẫn cách sống của con, để niềm tin vào Chúa phục sinh rực sáng trong mọi sinh hoạt thường ngày. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: