Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 7 Thường Niên C

Lm. Phêrô Trần Trung Dũng

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA - Trang 2

THỨ TƯ - Trang 3

THỨ NĂM - Trang 4

THỨ SÁU - Trang 5

THỨ BẢY - Trang 6

 - o O o -

THỨ HAI

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 13-18

Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.

PHÚC ÂM: Mc 9, 14-29

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế? ” Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? ” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! ” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! ” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi! ” Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? ” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

 

SUY NIỆM

Thánh Giacôbê tông đồ đã đưa ra cho chúng ta 2 loại khôn ngoan: khôn ngoan từ trời và khôn ngoan phàm trần.

Khôn ngoan từ trời được thể hiện rõ nơi những người có đời sống tốt lành, trong trắng, ôn hòa, bao dung, nhu mì, lương thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối… Đây là sự khôn ngoan nơi người con cái Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này mỗi người chúng ta cần đắc thủ được. Nhưng muốn có được chúng ta phải trãi qua biết bao gian khổ, hy sinh và từ bỏ.

Trái lại sự khôn ngoan theo thế gian mang nặng thú tính và là của ma quỷ, bởi lẽ nó làm cho đời sống con người trở thành con người ích kỷ, thích cãi vã, ghen tương, đố kỵ và dối gạt nhau. Sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan phàm trần. Một khi chúng ta quên đi giới luật của Chúa, thì tâm hồn chúng ta sẽ bị bao vây bởi những tà tâm.Điều này càng thấy rõ nơi phần đáp ca TV 18: “luật pháp Chúa hoàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt”.

Lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta xét mình lại, xem chúng ta đang có nơi tâm hồn mình sự khôn ngoan nào: khôn ngoan từ trời cao hay khôn ngoan của phàm trần.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được sự khôn ngoan từ trời, sự khôn ngoan mà từng ngày chúng con phải nổ lực khám phá, nổ lực hy sinh và từ bỏ thì chúng con mới đắc thủ được. Xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con sớm đạt được sự khôn ngoan này. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: