Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh C

Vs. Phạm Vũ Thanh Quang

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba - Trang 2

Thứ Tư - Trang 3

Thứ Năm - Trang 4

Thứ Sáu - Trang 5

Thứ Bảy - Trang 6

 - oOo -

Thứ Hai

Bài Ðọc I: Cv 11, 1-18

Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Giêrusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng: “Tại sao ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ?” Phêrô trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đây: “Tôi đang ở tại thành Gióp-pê, lúc cầu nguyện, trong một thị kiến, tôi thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn túm bốn góc, từ trời thả xuống sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân, những mãnh thú, rắn rết và chim trời. Tôi nghe tiếng phán bảo tôi: “Phêrô, hãy chỗi dậy giết mà ăn”. Tôi thưa: “Lạy Chúa, không được, vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu”. Tiếng từ trời nói lần thứ hai: “Vật gì Thiên Chúa cho là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp”. Ba lần xảy ra như thế, và mọi sự lại được kéo lên trời.

“Và ngay lúc đó, ba người từ Cêsarêa được sai đến nhà tôi ở. Thánh Thần truyền dạy tôi đừng ngần ngại đi với họ. Sáu anh em cùng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà một người. Anh thuật lại cho chúng tôi biết: anh đã thấy thiên thần hiện ra thế nào; thiên thần đứng trong nhà anh và nói với anh rằng: “Hãy sai người đến Gióp-pê tìm Simon có tên là Phêrô; người sẽ dạy ngươi những lời có sức làm cho ngươi và cả nhà ngươi được cứu độ”. Lúc tôi bắt đầu nói, Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu. Bấy giờ tôi nhớ lại lời Chúa phán: “Gioan đã rửa bằng nước, còn các con, các con sẽ được rửa bằng Thánh Thần”. Vậy, nếu Thiên Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta, là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa?”

Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”.

 

Phúc Âm: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

 

Suy Niệm

Khi Phêrô rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu thì những người ngoại giáo cũng tin và chính Ông là người làm phép rửa cho họ. Trước đó các Tông đồ chỉ rao giảng Tin Mừng cho người Do-thái, đây là việc thu nhận những người ngoại giáo đầu tiên vào Giáo Hội và như thế là khai mở cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Nhưng những bước đầu này rất khó khăn. Khó khăn không phải từ phía dân ngoại mà từ trong nội bộ các tín hữu gốc Do-thái. Sức mạnh của truyền thống Do-thái và định kiến về người ngoại giáo quá mạnh. Họ đã lên án Phêrô xúc phạm đến truyền thống và luật của tổ tiên khi biết ông đồng bàn ăn uống với dân ngoại.

Hơn nữa, do đầu óc cục bộ của người Do-thái, họ chỉ muốn Thiên Chúa là của họ, ơn cứu độ chỉ dành riêng cho dân tộc họ. Chính vì thế mà Thiên Chúa phải can thiệp vào như lời biện minh của Phêrô : “Lúc tôi bắt đầu nói, Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu”. Hành vi của Phêrô là do Thánh Thần chứ không phải do sáng kiến của ông. “Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Từ đây Hội Thánh đoạn tuyệt với Do-thái giáo về nghi thức, và do đó Hội Thánh mới có tính phổ quát, có khả năng qui tụ mọi người thuộc mọi dân nước.

Bài Tin Mừng cũng cho thấy Chúa Giêsu là cánh cửa luôn mở ra cho tất cả mọi người bước vào nguồn sự sống, nguồn tình yêu. Qua Ngài, con người đến nơi an toàn và hạnh phúc : đó là sự sống đời đời, vì Ngài là con đường và là sự sống. Ngài “đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian là để cứu độ mọi người, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc…Xin cho con tấm lòng như Chúa, luôn mở ra để đón nhận mọi người. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Khấn ba lời khấn là đem bản thân dâng hiến cho Thiên Chúa, công đức thật cao diệu, có thể nói là lãnh bí tích Rửa Tội lần thứ hai, có thể tha các tội lỗi.- Thánh Sibyllina of Pavia

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: