Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 3 Mùa Chay C

Lm. Dm. Nguyễn Quang Duy
Gp. Cần Thơ

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2

Thứ Tư – Trang 3

Thứ Năm – Trang 4

Thứ Sáu – Trang 5

Thứ Bảy – Trang 6

 - oOo -

Thứ Hai

Bài Ðọc I: 2 V 5, 1-15a

Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo binh của vua xứ Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria; ông còn là người hùng mạnh và giàu có, nhưng lại mắc bịnh phong cùi. Lúc bấy giờ một vài toán dân Syria bắt một thiếu nữ ở đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Naaman. Cô ta nói với bà chủ: “Chớ chi ông chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông khỏi phong cùi”. Naaman đến tâu vua rằng: “Cô nhỏ xứ Israel đã nói thế này thế này”. Vua xứ Syria liền nói: “Khanh hãy đi, trẫm sẽ gởi cho vua Israel một bức thơ”. Naaman ra đi, mang theo mười lạng bạc, sáu ngàn nén vàng và mười bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ nội dung như sau: “Khi bức thơ này đến tay nhà vua, nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi, đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi”.

Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền xé áo và nói: “Ta có phải là Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao mà vua ấy gởi người đến xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ hại Ta đó”. Khi Êlisêô, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng: “Tại sao nhà vua lại xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri”.

Naaman lên xe ngựa đi, và dừng lại trước cửa nhà Êlisêô. Tiên tri nói với Naaman rằng: “Ông hãy đi tắm bảy lần ở sông Giođan, thì da thịt ông sẽ được lành sạch”. Naaman nổi giận bỏ đi nói rằng: “Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Pharphar ở Ðamas không sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao?” Ông trở về lòng đầy tức giận.

Các đầy tớ của ông đến nói với ông rằng: “Thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha: “Hãy đi tắm, thì được sạch”. Naaman xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”.

Phúc Âm: Lc 4, 24-30

 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng):

“Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

ĐỨC TIN

Trong bài đọc 1, câu chuyện ông Naaman, người Syria bị bệnh phong cùi và được chữa lành có những điều làm cho tôi chú ý: ông bị bệnh và ao ước được khỏi bệnh, ông được giới thiệu đến với người của Chúa là tiên tri Eliseo để chữa bệnh, ông được lành bệnh và tin Thiên Chúa:“Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”.

Nét đẹp của câu chuyện này là: một người chưa biết Chúa đã đi tìm Chúa, một người không tin Chúa đã đến với người của Chúa. Đức tin đã thúc đẩy ông Naaman tin sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong bài tin mừng tôi lại thấy một hình ảnh trái ngược. Đó là những người dân của Chúa lại không tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và họ không đón nhận lời Chúa Giêsu dạy : “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình”. Hơn thế nữa họ còn muốn loại trừ Con Thiên Chúa: “Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực”. Vì không có Đức tin cho nên Thiên Chúa ở ngay trước mắt họ, họ cũng không nhận ra.

Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của Đức tin trong đời sống của mình. Chính đức tin đưa tôi đến với Chúa, đức tin giúp tôi nhận ra Chúa và đức tin giúp tôi tin vào Chúa như ông Naaman ; và nếu không có đức tin, tôi cũng dễ dàng chối bỏ sự hiện diện của Chúa như những người dân trong bài tin mừng.

Đức tin và việc đến với Chúa của tôi cũng được củng cố qua sự giới thiệu, nâng đỡ và hướng đẫn của người khác như người đầy tớ đã giúp cho ông Naaman. Trái lại, đức tin sẽ bị bóp nghẹt khi sống kiêu ngạo, ích kỉ và khép kín như những người từ chối Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng này.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để con nhận ra sự hiện diện của Chúa, để con đến với Chúa và tin tưởng vào Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày  Từ khóa:

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: